Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Doğu Akdeniz - Jeopolitik Ve Ekonomi-Politik Dinamikleri

Doğu Akdeniz - Jeopolitik Ve Ekonomi-Politik Dinamikleri

Doğu Akdeniz - Jeopolitik Ve Ekonomi-Politik Dinamikleri

Editörler: Sadullah Özel, Halil ibrahim Aydın, Murat Cihangir

Paradigma Akademi Yayınları

262 Sayfa

ISBN: 978-625-7881-61-6

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2020

(görsel ve bilgi: paradigmaakademiyayinlari.com)

Kitap Hakkında

Enerjinin jeo-ekonomik ve jeo-stratejik bir değer olması küresel ve bölgesel aktörler için güce erişim ile gücü muhafaza etme manivelası olarak değerlendirmektedir. Küresel güç kayması (power shift) tartışmalarının arttığı bir süreçte Doğu Akdeniz‘deki gelişmeler bölgesel ve küresel sistemik dönüşümlerin üretmiş olduğu belirsizlikleri daha da derinleştirmektedir. ABD, Rusya ve Çin‘in küresel yönelimleri ile Türkiye, İsrail, Mısır ve Yunanistan‘ın bölgesel düzlemde geliştirmeye çalıştıkları bölgesel ittifaklar sisteminin nihai noktada nasıl bir sonuç ortaya çıkaracağı belirsizdir.

Bu kitap, Doğu Akdeniz bölgesinde cereyan eden gelişmeleri tarihsel, kavramsal, hukuki, ekonomik, diplomatik, askeri ve jeopolitik boyutlarıyla multi-disipliner bir düzlemde analiz eden bir çalışmadır. Türkiye‘de bu konu ile ilgili çalışmaların az olmasından dolayı bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı ve ışık tutacağı düşünülmektedir. Özellikle farklı disiplinlerde çalışan akademisyenlerin ortak ürünü olan bu kitap konu ile ilgilenenler için başvuru yapılacak bir eserdir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI