Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Uluslararası Seyahat Ve Vize Anlaşmaları - Türkiye'nin Vize Politikası Ve Uygulamaları

Uluslararası Seyahat Ve Vize Anlaşmaları - Türkiye'nin Vize Politikası Ve Uygulamaları

Uluslararası Seyahat Ve Vize Anlaşmaları - Türkiye'nin Vize Politikası Ve Uygulamaları

Yazar: Birol Yakan

Nobel Akademik Yayıncılık

582 Sayfa

ISBN: 978-605-320-038-3

Boyut: 16.0 x 23.5

2015

(görsel: dr.com.tr, bilgi: nobelkitap.com, bkmkitap.com)

Kitap Hakkında

Eserde, Türkiye’nin 1950’li yıllardan günümüze kadar imzaladığı ve hâlen yürürlükte olan seyahat, vize kolaylığı, vize harcı ve vize muafiyeti gibi uluslararası tek taraflı ve çok taraflı anlaşmaları, Türkiye’nin vize politikası ve uygulamaları, Avrupa Birliği vize müktesebatına uyum çalışmaları, Türk ve yabancı ülkelerin pasaport türlerine göre karşılaştırmalı vize rejimi uygulamaları konu edilmiştir.

Eser, 130 ülke ve 4 uluslararası kuruluş ile imzalanan toplam 176 uluslararası metin içermekte, ayrıca eserde 199 ülkenin karşılaştırmalı vize rejimi ve uygulamaları anlatılmaktadır.

Kapsamı bakımından aşağıdaki kategoriler de faydalanılabilecek bir kaynak ve rehber niteliği taşımaktadır:

-Karşılaştırmalı ülke vize rejimleri ve uygulamaları

-Vize muafiyeti, vize ve vize harcı kolaylığı anlaşmaları

-Vizesiz seyahat hakları

-Kimlik kartıyla seyahat imkânları

-Turizmciler ve tur operatörleri

-Yat sahipleri ve mürettebatları

-Uçuş personeli

-Profesyonel sürücüler

-Denizadamları (gemiciler/denizciler)

-Misafir öğretim görevlileri

-Uluslararası öğrenciler ve değişim programları

-Tatil ve çalışma / çalışarak tatil programları

-Çalışma (ev hizmetlileri, bakıcılar vs.) ve stajyerler

-Diplomatik ve Konsüler Misyon mensupları

-İş adamları ve iş kadınları

-Ticari ve turistik vizeler

Ülkelerin vize rejimleri ve uygulamaları, günün şartlarına göre yeni düzenlemeler ve değişiklikler gösterebilmektedir. Bu sebeple, kıymetli okuyucularımızın, ilgili ülkenin vize bilgilerini seyahatlerinden önce ilgili ülke konsolosluklarından teyit etmeleri ve seyahatleri sırasında, ülkeler arası anlaşmalardan doğan, seyahat haklarına ilişkin karşılaştıkları farklı düzenlemeleri ilgili mercilere iletmeleri önem taşımaktadır. (Tanıtım Bülteninden)

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI