Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Turizm Ulaştırması - Paket Tur Organizasyonu Ve Yönetimi

Turizm Ulaştırması - Paket Tur Organizasyonu Ve Yönetimi

Turizm Ulaştırması - Paket Tur Organizasyonu Ve Yönetimi

Yazar: Mehmet Gürdal

Nobel Akademik Yayıncılık

298 Sayfa

ISBN: 978-605-320-180-9

Boyut: 17.0 x 24.0

1.Hamur Kağıt

2015

(görsel: nobelyayin.com, bilgi: aperatifkitap.com, nobelyayin.com)

Kitap Hakkında

İnsanlık tarihinde toplumsal yaşamın evrimi olarak kabul edilen tekerleğin, taşımacılık ve komşu sitelere seyahat amacıyla M.Ö 3000 yılında Mezopotamya’da kavimler tarafından geliştirilmesi ve günlük yaşamda kullanılmasıyla başlayan turizm olayı; özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonomik, sosyal, kültürel, ticari ve insanı esas alan hümanist işlevleri nedeniyle günümüzde büyük bir endüstri konumuna gelmiş ve dünyadaki tüm ülkeler tarafından ekonomik yönden gelişmenin ve büyümenin temel aracı olarak kabul edilmiştir.

Uluslararası turizm hareketlerine katılan insan sayısının 2014 yılında 1.135.000.000 kişiye ulaşması, dünyada turizm gelirlerinin 1.245.000.000.000 $’a yükselmesi ve turizm endüstrisinin dünyada 277.000.000 insana istihdam olanağı sağlaması, turizm endüstrisinin dünya ekonomisindeki etkinliğinin ve gelişme trendinin açık bir göstergesidir. Kuşkusuz bu gelişmeler, turistik bir ürün olan paket turların dünyada yaklaşık % 85’inin ulaşımını gerçekleştiren havayolu uçak-charter şirketleri ile paket tur piyasasında % 5-10luk paya sahip denizyolu kruvaziyer-cruise işletmelerinin ve paket turların üretici kuruluşları olan tur operatörleri ile seyahat acentalarının uyguladıkları dinamik turizm pazarlaması stratejileri sonucu gerçekleşmiştir.

Genişletilmiş beşinci basımını gerçekleştirdiğimiz altı bölümden oluşan bu yapıtta; özellikle dünyada ve Türkiye’de paket tur işletmeciliğini, charter uçaklarıyla ve kruvaziyer-cruise gemilerle organize edilen paket turların uygulamalı örnek soru-çözüm-açıklama şeklindeki fiyatlandırma sistemleri ile pazarlama stratejilerini, ulusal ve uluslararası çok merkezli Avrupa ve dünya paket turlarında ulaştırma işletmeleri arasında fly/drive, fly/sea travel, fly/rail şeklinde uygulanan yatay koordinasyon ve havayolu-konaklama işletmesi, havayolu-tur operatörü arasında gerçekleştirilen dikey entegrasyon faaliyetlerini akademik bir disiplin içinde araştırmak başlıca amacımız olmuştur.

Günümüzde, uluslararsı turizmde hedef ülkeyi (destination) pazarlamanın ön koşulu olarak araştırma konusu yaptığımız Turizm Ulaştırması Paket Tur Organizasyonu ve Yönetim yapıtı; ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerimize akademisyenlere, tur operatörlerine, seyahat acentelarına, turizm sektörü ile ilgilenen müreşebbislere ve araştırmacılara yararlı olabilirse ve Türk turizminin gelişmesine katkıda bulunabilirse mutluluğumuz sonsuz olacaktır.

 

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI