Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Ticareti Hukukunda Brokerin Hak ve Yükümlülükleri

Deniz Ticareti Hukukunda Brokerin Hak ve Yükümlülükleri

Deniz Ticareti Hukukunda Brokerin Hak ve Yükümlülükleri

Yazar: Selda Ulukaya

On İki Levha Yayıncılık

xxii + 308 Sayfa

ISBN: 978-605-7542-11-3

Boyut: 16.0 x 23.5

Amerikan Cilt – 1. Hamur

2018

(görsel ve bilgi: onikilevha.com.tr)

Kitap Hakkında

Denizcilik sektörünün tüm piyasalarında kilit bir öneme sahip olmasına rağmen bu güne kadar gerek uygulamada gerekse akademik alanda üzerinde yeterli inceleme yapılmayan brokerlik müessesi, tüm yönleri ile bu kitabın araştırma konusu yapılmıştır. Kitap akademik bir çalışma şeklinde hazırlanmış olmakla birlikte, denizciliğin farklı alanlarında faaliyet gösteren herkesin kitaptan faydalanabilmesi adına, basit bir dil kullanılmaya gayret edilmiştir. Çalışma iki kitaptan oluşmaktadır. İlk kitapta uluslarası denizcilik piyasalarının yapısı ve brokerlerin bu piyasalardaki fonksiyonları ve görevleri incelenmiştir. Brokerlerin yoğun faaliyet gösterdiği navlun piyasası ve bu piyasa için hayati bir önem taşıyan çarter sözleşmeleri ilk kitabın ana konusunu teşkil etmektedir. Kitabın bu bölümü hazırlanırken Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde gerek yüksek lisans gerekse doktora derslerinde edinmiş olduğum bilgilerden ve Doç. Dr. İsmail Bilge Çetin başta olmak üzere, fakültenin çok değerli öğretim üyelerinin akademik çalışmalarından faydalanılmış ve ağırlıklı olarak İngiliz Hukuku’na ve Uluslararası Denizcilik teamüllerine atıf yapılmıştır. İkinci kitapta ise brokerlik faaliyetlerinin Türk Hukuku’ndaki yansıması olan simsarlık müessesinin tüm unsurları araştırılmış ve Türk Borçlar Kanunu’nun yeni düzenlemesi ışığı altında simsarın hak ve yükümlülükleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. İkinci kitabın son bölümde ise deniz ticaretinde faaliyet gösteren simsarların uygulamada hukuki ve cezai sorumluluğunu konu alan Yüksek Mahkeme kararlarına yer verilmiştir. (Arka Kapaktan)

Bağlantı:

http://www.onikilevha.com.tr/images/books/9786057542113.pdf

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI