Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gemi Mühendisliği El Kitabı

Gemi Mühendisliği El Kitabı

Gemi Mühendisliği El Kitabı

Editör: Tamer Yılmaz

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yayınları

Sayfa Numarası Verilmemiştir

ISBN: 978-605-01-0089-1

Boyut: 16.9 x 23.7

Karton Kapak – 1. Hamur

2011

Kitap Hakkında

Önsöz

Sektördeki meslektaşlarımızın hemen her platformda eksikliğini dile getirdikleri GEMİ MÜHENDİSLİĞİ EL KİTABI’nı yayınlamaktan büyük mutluluk duymaktayız. Gemi inşa Sanayiinin Ülkemizdeki gelişimine paralel olarak, Üniversitelerimizin ve Odamızın böyle bir çalışma içinde bulunması bu kitabın ortaya çıkmasını sağlamıştı. Kitap 10 bölümden oluşmak üzere tasarlanmış fakat bunlardan Gemi Konstrüksiyon ve Gemi Makinaları bölümleri bu baskıya yetişememiş, Gemi Yardımcı Sistemleri bölümü ise sadece havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini içerecek şekilde -kısmi olarak- yer almıştır. Kitabın bundan sonraki baskısında bu bölümlerin ilavesi ile daha geniş bir kapsama ulaşılmış olacaktır. Gemi Mühendisliği El Kitabında bulunan bölümün herbiri üniversitelerimizin çok değerli öğretim üyeleri tarafında oluşturulmuştur. Bölümler arasında dil ve sayfa düzeni bakımından uyum sağlanması için yoğun çaba harcanmış ancak bu çalışma esnasında bölüm yazarlarının yazı üslubu olabildiğince korunmaya çalışılmıştır.

Oluşturulan kitap bir el kitabı kapsamını bir miktar aşmış olabilir. Bir çok mühendislik dallarında ilk baskısı 1970’li yıllarda yapılan ve sürekli güncellenerek ve geliştirilerek yeni baskıları yapılan el kitapları mevcuttur. İlk baskısını yapan Gemi Mühendisliği El kitabında, yazarlara kapsamla ilgili bir sınır çizilmekle beraber, bir miktar serbestlik te tanınmıştır. Bu nedenle bu baskı klasik bir el kitabı ile başvuru kitabı arasında ye almaktadır. Kitabın bundan sonraki baskılarında, eğer mümkün olursa sektörde bilgi ve birikimi yüksek olan değerli meslektaşlarımızın kitaba katkı yapması çok faydalı olacaktır. Daha ileriki baskılarında Gemi Mühendisliği El Kitabının Tasarım ve Üretim olarak iki ayrı cilt şeklinde basılması kitabın etkinliğini önemli ölçüde arttıracaktır.

Teknik literatürü zengin olan ileri sanayi ülkelerinde bir el kitabından beklenen hizmet, genellikle, başvurulan konudaki ana ilkeleri, başlıca formülleri ve uygulamada kullanılan bilgileri hatırlatmasıdır. Burada sunulan bilgiler, bir hesabın kontrolü, seçilen tasarım verilerinin uygun sınırlar içinde bulunup bulunmadığı konusunda fikirler verir. Bu nedenle bir el kitabının tasarım amacıyla kullanılması önerilmez.

Sonuç olarak, teknik literatürümüzün zengin olmadığı Ülkemizde, ilk defa yayınlamaktan onur duyduğumuz bu teknik el kitabının, birçok konuda, bir başvuru kitabı olma özelliği kazanacağını umuyoruz. Bu çapta yayınlanan ilk eser olması nedeniyle elbette bir çok eksiği ve kusuru bulunması doğal olan bu kitabın meslektaşlarımızın eleştiri ve uyarıları ile daha iyiye doğru gelişmesini bekliyoruz.

Kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretim üyesi meslektaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyor ve gelecekte daha güzel eserlerin oluşturulmasını temenni ediyorum.

Prof. Dr. Tamer Yılmaz

İstanbul 2011

İçindekiler

BÖLÜM 1 – Birimler Ve Tablolar – Prof. Dr. Tamer Yılmaz

BÖLÜM 2 – Gemi Geometrisi – Prof. Dr. Kadir Sarıöz, Y. Doç. Dr. Cemil Dikili, Y. Doç. Dr. Barış Barlas 

BÖLÜM 3 – Gemi Hidrostatiği Ve Stabilitesi – Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Doç. Dr. Hakan Akyıldız

BÖLÜM 4 – Gemi Direnci Ve Sevki – Prof. Dr. Mesut Güner, Prof. Dr. Şakir Bal

BÖLÜM 5 – Gemi Mukavemeti – Prof. Dr. Ahmet Ergin, Y. Doç. Dr. Ahmet Dursun Alkan 

BÖLÜM 6 – Denizcilik – Prof. Dr. Kadir Sarıöz, Prof. Dr. Abdi Kükner, Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan

BÖLÜM 7 – Manevra – Prof. Dr. Kadir Sarıöz, Prof. Dr. Abdi Kükner, Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan

BÖLÜM 8 – Gemi Yardımcı Sistemleri (Havalandırma Ve İklimlendirme) – Prof. Dr. Selam Girgin

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI