Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Uluslararası Taşımacılık Yönetimi

Uluslararası Taşımacılık Yönetimi

Uluslararası Taşımacılık Yönetimi

Yazarlar: Metin Çancı, Murat Erdal

UTİKAD Yayınları

353 Sayfa

ISBN: 978-975-92469-8-3

Boyut: 16.0 x 23.0

2009

(görsel:…, bilgi: vedatkitapcilik.com)

Kitap Hakkında

Önsöz

İşletmeler, günümüzün uluslararası pazar şartlarının getirdiği şiddetli rekabet ortamında, rakiplerden bir adım önde olabilmek için hızlı, ekonomik ve hata kabul etmeyen sistemleri geliştirmektedirler. Bu sistemlerin temeli, tüm iş süreçlerinde, ürün, hizmet ve bilgi hareketinde hiçbir gecikmemenin yaşanmamasına dayanmaktadır, işte bu noktada “lojistik” katalizör bir rol oynamaktadır, işletmeler arası yaşanmakta olan yoğun rekabette ve yaşam kalitesinin yükselmesinde lojistik anlayış ve uygulamalarının önemi büyüktür.

Lojistik sektörünün gelişmesi, yetişmiş nitelikli eleman talebini ön plana çıkarmış; bu talebin karşılanabilmesi için gerekli eğitim, üniversitelerimiz ders müfredatlarına girmeye başlamıştır. Lojistik ve taşımacılık eğitiminin yaygınlaşması, ülkemiz lojistik sektörünün ihtiyacı olan Türkçe eğitim kitaplarına olan talebi de bu nispette artırmıştır. Bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği (UTIKAD), Lojistik ve Uluslararası Taşımacılık kitaplarının hazırlanmasında öncülük etmişlerdir.

Ağustos 2003 yılında ilk baskısını yapmış olduğumuz Lojistik Yönetimi ve Uluslararası Taşımacılık Yönetimi kitapları bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanmış, birçok üniversitenin ilgili bölümlerinde temel ders kitabı olarak okutulmaya başlanmıştır. Yoğun talep nedeniyle kitaplar Ekim 2003 gibi kısa bir süre içinde ikinci baskısını yapmış, 2008 yılında da mevcut baskıların tükenmesiyle üçüncü baskıya ihtiyaç duyulmuştur.

Bu basımda, taşımacılık ve lojistiğin dinamik yapısından kaynaklanan son dönemlerdeki mevzuat, belge, teknoloji, altyapı yatırımları gibi konulardaki değişim ve gelişmelere göre gerekli revizyonlar yapılmış ve en son istatistiklere yer verilmiştir. Ayrıca bu baskıda daha fazla örnek olay çalışmasına yer verilerek, teorik bilgiler iş yaşamından aktarılan deneyimlerle zenginleştirilmiştir.

Kitapların ülkemizde taşımacılık ve lojistik konularında bir farkındalık yarattığına inanıyoruz. Eğitim alanında yapmış oldukları katkı ve desteklerinden dolayı Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği′ne teşekkür eder, yeni basımın öğrencilerimize, meslektaşlarımıza, lojistik ve taşımacılık iş dünyasında bulunan yönetici, çalışanlar ile konuya ilgi duyanlara yararlı olmasını dileriz.

Yrd. Doç. Dr. Metin ÇANCI- Doç. Dr. Murat ERDAL

Bağlantı:

http://www.muraterdal.com/portfolio/uluslararasi-tasimacilik-yonetimi/

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI