Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Tedarik Zinciri Yönetimi Perspektifinden - Liman Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Perspektifinden - Liman Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Perspektifinden - Liman Yönetimi

Yazar: Serdar Alnıpak

Nobel Akademik Yayıncılık

112 Sayfa

ISBN: 978-625-433-745-1

Boyut: 16.5 x 24.0

Karton Kapak – 1. Hamur

2022

(görsel: dr.com.tr, bilgi: nobelyayin.com)

Kitap Hakkında

Limanlar; kargo ve yolcuların deniz, demir ve kara yolları dâhil olmak üzere tüm ulaşım türleri ile dağıtımını kolaylaştıran önemli ulaşım merkezleri olarak hizmet etmektedir. Ülke ekonomisinin gelişiminde büyük roller oynayan limanlar, ulaştırma ve lojistik ağları içindeki düğümlerden biri olarak küresel ekonomiye entegrasyonda kilit taşlardandır. Günümüzde teknolojiye de bağlı olarak büyük değişimler yaşayan iş dünyasının bir parçası olarak limanlar, küresel lojistik ve ulaşım ağlarını desteklerken iç dinamiklerinde ve iş süreçlerinde revizyona gitmek durumundadır. 21. yüzyılda firmalar arası rekabet, küresel tedarik zincirlerindeki rekabete dönüşmüştür. Bu kitapta; son yıllarda ön plana çıkan, limanların ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlikleri için büyük önem taşıyan ve önemi hiçbir zaman azalmayacak olan “liman-tedarik zinciri entegrasyonu”, “akıllı liman”, “Endüstri 4.0 ve getirdiği teknolojiler”, “liman inovasyonları”, “liman hizmet kalitesi”, “liman performansı”, “liman rekabet edebilirliği”, “liman verimliliği ve etkinliği” konularına yönelik geniş kapsamlı olarak akademik literatür incelenmiş ve bu konulara yönelik geliştirilen değerlendirme faktörleri, uygulamalar ve süreçler açıklanmıştır.

İçindekiler

-Ön Söz  v

-Tablo Listesi  ix

-Şekil ve Fotoğraf Listesi xi

-Kısaltmalar Dizini xiii

BÖLÜM 1 – LİMAN KAVRAMI VE YENİ NESİL LİMANLAR 1

BÖLÜM 2 – LİMANLARIN TEDARİK ZİNCİRLERİNE ENTEGRASYONU  17

BÖLÜM 3 – LİMANLARDA YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI VE ENDÜSTRİ 4.0’IN ETKİLERİ 31

BÖLÜM 4 – LİMANLARIN REKABET EDEBİLİRLİĞİ VE REKABET GÜCÜ FAKTÖRLERİ 45

BÖLÜM 5 – LİMAN PERFORMANSI VE HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRME FAKTÖRLERİ 59

BÖLÜM 6 – LİMAN ETKİNLİĞİ, LİMAN VERİMLİLİĞİ DEĞERLENDİRME FAKTÖRLERİ 73

-Kaynakça  83

-Yazar Hakkında 91

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI