Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu Ve Bir Simülasyon Modeli

Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu Ve Bir Simülasyon Modeli

Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu Ve Bir Simülasyon Modeli

Yazar: Soner Esmer

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları

185 Sayfa

ISBN: 978-975-441-272-7

2009

(görsel: soneresmer.com, bilgi: denizcilik.deu.edu.tr, soneresmer.com)

Kitap Hakkında

Günümüzde işletmelerin rekabetçi pazar ortamında ayakta kalabilmesi ve işletme gelişimini sürdürülebilir bir halde tutabilmesi için küresel düşünmesi gereklidir. Özellikle düşük maliyetli ürünlerin tüketiciye ulaşmasında en önemli maliyet kalemlerinden birisi ulaştırmadır. Denizyolu ulaşımı uluslararası
ticaretin en önemli aracı olup bu ulaşımda limanlar başlıca aktörler arasından yer almaktadır. Tüm kurumlar ve işletmeler için olduğu gibi, limanlar için de performans iyileştirmeleri en önemli başarı çıktıları olarak değerlendirilmektedir.

Bir liman kenti olan İzmir’imizde, Denizcilik Fakültemiz liman iletmeciliği ve yönetimi alanındaki eğitim ve araştırmalarını başarıyla sürdürmektedir. Limanlarda performans iyileştirmelerine ışık tutmak amacıyla üniversitemiz tarafından yayınlanan “Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simülasyon Modeli” adlı eser ülkemizin önemli denizcilik konularından birisini ele almaktadır. Dr. Soner ESMER’in Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi yayınları arasında yer alan bu çalışması lojistik ve limancılık konularında bizi bilgilendirmektedir. Kitabın oluşmasında emeği geçen herkesi kutluyor, ülkemize ve denizcilik camiasına hayırlı olmasını diliyorum.

Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN – Rektör

Bağlantı:

http://www.soneresmer.com/downloads/puplications/soner_esmer_doktora.pdf

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI