Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nden Latin Amerika'ya Göç Hareketi

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nden Latin Amerika'ya Göç Hareketi

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nden Latin Amerika'ya Göç Hareketi

Yazar: Özcan Kılıç

Türk Tarih Kurumu Yayınları

123 Sayfa

ISBN: 978-975-17-4929-1

Boyut: 17.0 x 24.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2021

(görsel: @umitkatiranci (twitter), bilgi: sozcu,com.tr, emagaza-ttk.ayk.gov.tr)

Kitap Hakkında

Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı’nı izleyen süreçte millet sisteminin çöküşü ile 1839’dan itibaren. ekonomik, sosyal ve dini alımlardaki gelişmelerle sarsılmıştır. Ayrıca gerek uzun savaşlar sonundaki büyük toprak kayıpları, gerekse içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumdan hareketle Osmanlı Devleti’nin büyük devletler tarafından “hasta adam” olan nitelenmesine neden olmuştur. Birbirlerine zincirleme bağlı olan askeri-reaya yapısının da etkisiyle birlikte toplumsal hayatı temelinden sarsan ekonomik sorunlar ortaya çıkmış, gerek ülke içinden dışarıya gerekse dışarıdan ülke içine göç hareketliliği başlamıştır. Daha rahat yaşam sürmek ve ekonomik durumlarını düzeltip memleketlerine dönme eğiliminde olan Osmanlı vatandaşlarının bir kısmı, ilk olarak ABD’ye göç etmişlerdir. ABD’ye göç edenler karşılaştıkları güçlükler ve ABD’nin göçmen politikası nedeniyle rotaların, başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere Avustralya ve Afrika kıtasının bazı bölgelerine çevirmişlerdir. Latin Amerika ülkeleri nispeten daha serbest göçmen politikaları uyguladıklarından dolayı göçmenler için cazip bir hale gelmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Suriye ve Lübnan Dağı (Cebel-i Lübnan) ahalisinin sayıca daha fazla göç ettiği, özellikle Latin Amerika’yı tercih eden Osmanlıların % 90’ı gayrimüslim vatandaşlardır. Latin Amerika’da başta Brezilya. Arjantin, Şili ve Meksika gibi bağımsızlıklarını yeni kazanmış ülkeleri tercih eden Osmanlı göçmenleri ilk etapta çok büyük zorluklarla mücadele etmişlerdir. Fakat Osmanlı kimliği ile göç eden göçmenlerin bir kısmı ticaretteki maharetlerini buralarda en güzel şekilde gösterip bu ülkelerin ekonomik, sosyal, politik ve dini yapılarında zirvelere ulaşmışlardır. Hem kendileri zirveye ulaşmışlar hem de bulundukları ülkelerin ekonomilerindeki ilerlemenin adeta lokomotifi olmuşlardır. Latin Amerika’nın en zenginleri Arap asıllı Osmanlı vatandaşlarıdır. Ancak bir kısım göçmenler ise yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı doğduğu topraklara dönmek zorunda kalmıştır. Osmanlı göçmenleri taşıdıklan belgelerden dolayı “Turco” yani Türk olarak adlandırılmışlardır. Osmanlı topraklarından Latin Amerika’ya gerçekleşen göçmen hareketliliği konusunda giriş niteliğinde olan bu çalışmada, göçün nedenleri, nasıl gerçekleştiği, göçmenlik kimliği gibi her zaman önemini koruyan meseleler ele alınmıştır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI