Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türk Yunan İlişkileri ve Megalo İdea

Türk Yunan İlişkileri ve Megalo İdea

Türk Yunan İlişkileri ve Megalo İdea

Yazarlar: Hamdi Ertuna, Necati Ökse

T. C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları   – Ankara Genelkurmay Basımevi

49 Sayfa + 7 Sayfa Kroki

Karton Kapak – 1.Hamur

Boyut: 17.2 x 24.3

1975

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

Son yıllarda gittikçe önemi artan ve dikkatleri üzerinde toplayan TÜRK – YUNAN ilişkileri, Türk kamuoyu ve dünya ulusları tarafından hassasiyetle izlenmektedir.

Bu nedenle; Harp Tarihi Başkanlığınca da; yıllar boyu gelişerek bugüne ulaşan tarihi olaylar ve ilişkiler, bu Broşür’de değerlendirilmiştir.

Broşür; Harp Tarihi Yazar Uzman Emekli General Hamdi ERTUNA ile, Emekli Kurmay Albay Necati ÖKSE tarafından hazırlanmış, Harp Tarihi Başkanlığının yetkili kurullarınca incelenmiştir.

Dündar Yiğitbaşı – Tümgeneral – Harp Tarihi Başkanı

İçindekiler:

-ÖNSÖZ I

-İÇİNDEKİLER III

-GİRİŞ 1

1. BÖLGENİN TANITILMASI 5

a. Ege Denizi 5

b. Kıbrıs Adası 7

2. YUNANİSTAN’IN İSTİKLALİNİ ELDE ETMESİ VE BU TARİHTEN ÖNCE ADALAR 7

a. Yunanistan’ın İstiklalini Elde Etmesi 7

b. Yunanistan’ın İstiklaline Kavuşmasından Önce Adaların Durumu 8

3. TÜRK – YUNAN İLİŞKİLERİ VE DEVLETLERARASI TUTUM 9

4. GİRİT ADASININ YUNANLILARIN ELİNE GEÇMESİ VE KIBRIS OLAYLARI 11

a. Girit Adasının Yunanlıların Eline Geçmesi 11

b. Kıbrıs Olayları 13

5. ETNİKİ ETERYA (YUNAN MİLLİ CEMİYETİ) VE YUNAN İSYANLARI 19

a. Etniki Eterya’nın Teşekkülü 19

b. Etniki Eterya’nın Faaliyetleri 21

(1) Etniki Eterya’nın Faaliyet Programı 22

(2) Divanı Hümayun Başkatibi Halet Efendi’nin Çalışmaları 23

(3) İstanbul Patriğinin Afaroznamesi 27

(4) İstanbul Patrikhanesi İle İşbirliği ve MAVROMİRA 32

c. Etniki Eterya’nın Başarı Sebepleri 34

6. MEGALO İDEA’NIN AMACI VE BUGÜNE KADAR ULAŞTIĞI HEDEFLER 38

7. SONUÇ 41

-EKLER 45

-FAYDALANILAN ESERLER 49

-KROKİLER 49

-EKLER

(EK:1) Ege Denizindeki Adaların El Değiştirme Tarihleri 45

(EK:2) Oniki Ada ile (aslında 14) Bu Adalara Bağlı Olan Küçük Adaların Eski ve Yeni Adlarıyle İtalyanca Adlarını Gösterir Çizelge 48

-KROKİLER

(Kroki: 1) Makedonya Kralı Filip’in Kurduğu İmparatorluk

(Kroki: 2) Makedonya Kralı İskender’in kurduğu İmparatorluk ve İstila Yolları

(Kroki: 3) Doğu Roma ve Pontus – Rum İmparatorluğunun Sınırları ile Megalo İdea’nın Hedefleri

(Kroki: 4) Ege Denizi ve Adalar

(Kroki: 5) Kıbrıs Adası

(Kroki: 6) Yunanistan’ın Kuruluşu (24 Nisan 1830)

(Kroki: 7) Yunanlıların Avrupa Kıtasındaki ve Ege Adalarındaki Genişleme Safhaları

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI