Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türk Donanmasının Stratejik Bir Seyri - Donanmanın Malta-Falter Ziyareti - 1936

Türk Donanmasının Stratejik Bir Seyri - Donanmanın Malta-Falter Ziyareti - 1936

Türk Donanmasının Stratejik Bir Seyri - Donanmanın Malta-Falter Ziyareti - 1936

Yazar: Ferdi Uyanıker

Paradigma Akademi Yayınları

232 Sayfa

ISBN: 978-625-8009-41-5

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2021

(görsel ve bilgi: paradigmaakademiyayinlari.com)

Kitap Hakkında

Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri önderliğinde inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulus-devlet anlayışı çerçevesinde kısa sürede ulaştığı başarılar, Türkiye’nin uluslararası alanda sağlam bir yer edinmesini sağladı. Bu süreçte yeni kurulan devletin lider kadrosu, Birinci Cihan Harbi sonrasında şekillenen dünya güç dengesinde aktif rol oynayabilmek için güçlü bir donanmanın gerekliliğinin farkına vardı. Bu hedef doğrultusunda oluşturulmaya çalışılan “Cumhuriyet Donanması” iki aşamalı şekilde inşa edildi. İlk aşamada envanterde mevcut kullanılabilir gemilerin aktif hale getirilmesi, ardından donanma için gerekli olan kalifiye personel sayısı artırılarak İzmit ve Gölcük çevresinin bir deniz üssüne dönüştürülmesi başarıldı. İkinci aşamada çağın gereklerine uygun teknolojik su altı ve su üstü savaş gemilerinin donanma envanterine dahil edilmesi geldi. Türkiye’nin 10 yıl gibi kısa bir sürede oluşturduğu Cumhuriyet donanması, büyük bir askeri güç olarak jeopolitik ve jeostratejik önemi itibariyle Türk dış siyasetinde politik bir araç olarak kullanılmaya başlandı.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI