Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Sultanın Amirali - Barbaros Hayreddin

Sultanın Amirali - Barbaros Hayreddin

Sultanın Amirali - Barbaros Hayreddin

Yazar: Ernle Bradford

Çevirmen: Zehra Ağralı

Sander Yayınları – Türk Tarihi Dizisi

248 Sayfa

Boyut: 13.4 x 19.5

Karton Kapak – 2. Hamur

1970

Kitap Hakkında

Barbaros Hayreddin’in başarı dolu hayatı ile kıyaslanabilecek başka bir örneğe tarihte pek az rastlanır. Midilli adasında yerleşmiş bir yeniçerinin oğlu olan Barbaros, Osmanlı donanmasının baş amiralliğine kaptan-ı deryalığına yükselmiş, Cezayir Sultanı olmuş, Osmanlı padişahlarının en muhteşemi Kanuni Sultan Süleyman’m güvenini ve dostluğunu kazanmıştı. On altıncı yüzyılın ilk yarısı, Barbaros’un Akdeniz’de gösterdiği kahramanlıklar ve eriştiği başarılarla doludur. Ağabeyisi Oruç Reis’le birlikte Kuzey Afrika kıyılarına yerleştikleri günden itibaren Akdeniz’in kaderi değişmiş, bu çevrenin yasayışı ve ticareti bambaşka bir biçime bürünmüştür. Bu tarihten sonra, uç yüz yıla yakın bir süre bütün Akdeniz, Cezayir topraklarında üslenmiş olan Türk denizcilerinin hakimiyetinde ve etkisinde kalmıştır. Başta İspanya olmak üzere, büyük Avrupa devletleri, Doğu ülkeleriyle aralarındaki geleneksel ticaret yollarının üzerine dikilen bu engelle savaşmak için bir çok defa aralarında birleşmişlerdi. Barbaros’un, batı devletlerinin Doğu’ya doğru kendilerine başka yollar aramak yönündeki çabalarını dolaylı olarak etkilediği bile ileri sürülür. Osmanlı donanmasının yeniden düzenlenmesinde ve yönetilmesinde gösterdiği üstün başarı, İmparatorluğun bütün on altıncı yüzyıl süresince Avrupa’yı titretecek bir gelişme göstermesine yol açmıştır. Barbaros, en yüksek basarısını, şüphesiz, Preveze’de Andrea Doria komutasında İspanya, Ceneviz ve Venedik filolarından kurulu müttefik donanmasını bozguna uğratmakla kazanmıştır.

İngiliz yazar Ernie Bradford’un kitabı, bu büyük Türk denizcisinin akıllara hayret veren hayat hikayesini dile getirmektedir. Yazar, Avrupa tarihçilerinin uzun süre “korsan” diye küçümsedikleri Barbaros Hayrettin’in devrinin en büyük şahsiyetIerinden biri olduğunu delillerle ortaya koyuyor. Tarihçi Abbe Brantome, Barbaros için şöyle diyordu: “Koskoca ülkeler ve krallıklar fethetmiş olan büyük Yunan ye Roma kumandanIarı da dahil, hiç kimse Barbaros’un yüceliğine erişememiştir. Fransa, ya da herhangi başka bir ülke, onu kendi evlatları arasında görmekten şeref duyardı”, Türk vakanüvisleri, Barbaros’un ölümünü şu sade sözIerle bildirmişlerdi: “Denizlerin Sultanı öldü.”

Antik Çağ, Orta Çağ, Akdeniz bölgesi tarihi ve genellikle denizcilik üzerindeki çalışmalarıyle ün salan Ernie Bradford, Barbaros’u gerçek kişiliğiyle tanıtmak amacını güden bu kitabıyle Türk tarihine önemli bir hizmette bulunmaktadır. (Arka Kapak)

İçindekiler

ÖNSÖZ 11

Türk Akıncıları 18

Barbaros Kardeşler 29

Korsan Yatağı 41

Basarısız Bir Deniz Seferi 53

Ceneviz’in İntikamı 63

Cezayir Sultanı 73

Oruç Reis’in Ölümü 81

Filonun İmhası 93

Barbaros’un Denizciliği 105

Unutulmaz Bir Yıl 121

Barbaros’un Haliç’e Girişi 131

Osmanlı Donanmasının Kurucusu  143

Basarılı Bir Yaz 151

Tunus’un Kaybı – Minorka’nın Zaptı 159

Venediğin Aldığı Ders 170

Adaların Zaptı 181

Barbaros Andrea Doria ile Karşı Karşıya 189

Yunan Denizinde Zafer 197

Esir Pazarlarında Bolluk 209

Kaptan-ı Derya 217

Denizler Sultan’ının Ölümü 227

Bibliografya 231

Notlar 235

Endeks 241

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI