Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Süleyman Nutki Bey'in Hatıraları

Süleyman Nutki Bey'in Hatıraları

Süleyman Nutki Bey'in Hatıraları

Yazar: Nurcan Bal

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları

193 Sayfa

ISBN: 9789754092273

Boyut: 17.0 x 24.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2009

(görsel: zerobooksonline.com, bilgi: imge.com.tr, oktayaras.com, zerobooksonline.com)

Kitap Hakkında

İnsanların sosyal yaşamlarını aktaran en önemli belgelerden olan hatıralar, aynı zamanda tarih üzerine araştırma yapanların çalışmalarında en yaygın olarak kullandıkları kaynakların başında gelmektedir. XIX. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun en bunalımlı yüzyılı olmuştur. Bahriye subayı olan Yarbay Süleyman Nutki Bey bu dönemde yaşamış (1851-1924), imparatorluğun siyasi hayatında, Ordu ve Donanmasındaki değişim ve gelişmeyi izlemiş, deniz tarihçisi, gazeteci, yayıncı, müzeci ve eğitmen bir subaydır. Gerek yaşadığı dönem itibari ile gerekse de çok yönlü ve entelektüel kişiliği nedeniyle “Süleyman Nutki Bey’in Hatıraları”, 1867-1924 yılları arasındaki tarihsel zaman dilimine ışık tutacak ve deniz tarihimizdeki boşluğu önemli ölçüde dolduracaktır. Tarihimizde örnek kişiliğe sahip olan Süleyman Nutki Bey, aynı zamanda aileden de denizcidir. Babası Mehmet Seyfi Bey, kardeşi Ali Rıza Seyfi Bey, çocukları Emrullah ve Ataullah Nutku Beyler de Deniz Tarihimizde iz bırakan subaylar arasındadır. Bu çalışmanın kaynak bir eser olacağı inancıyla, “Süleyman Nutki Bey’in Hatıratını” gün ışığına çıkaranlara, günümüz Türkçesine çevrilmesinde hizmeti geçenlere ve bu eserin kitap halinde hazırlanmasında katkısı bulunanlara teşekkür ederim.

Bülent ALPKAYA – Oramiral Deniz Kuvvetleri Komutanı

İçindekiler:

-Sunuş

-Süleyman Nutki Bey’in Eserleri

Bölüm I- Bahriyeye Giriş

Bölüm II- Aziziye Firkateyni

Bölüm III- Mesudiye Firkateyni

Bölüm IV- Muhbir-i Sürur ve Osmaniye Fırkateynleri, Divan-ı Harb

Bölüm V- Akka Ganbotu

Bölüm VI- Muhbir-i Sürur Torpido eğitim Gemisi ve İdare-i Mahsusa

Bölüm VII- Okul Gemileri

Bölüm VIII- Fen Komisyonu

Bölüm IX- Deniz müzesi

Bölüm X- Preveze Komodorluğu

Bölüm XI- Bahriye Matbaası

Bölüm XII- Basra Komodorluğu

Bölüm XIII- Mektuplar ve Dilekçeler

-Kaynaklar

-Dizin

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI