Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Pearl Harbor'dan Hiroşima'ya - 1941-1945

Pearl Harbor'dan Hiroşima'ya - 1941-1945

Pearl Harbor'dan Hiroşima'ya - 1941-1945

Yazar: Levon Panos Dabağyan

Kum Saati Yayınları

333 Sayfa

ISBN: 975-8414-08-9

Boyut: 13.4 x 21.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2004

Kitap Hakkında

TAKDİM

PEARL – HARBOR’DAN HİROŞİMA’YA

Dünyayı kan ve gözyaşına boğan ikinci Dünya Savaşı’nın üzerinden bunca zaman geçti. Savaş sonrası Yeni Dünya Düzeni’nin haritasını çizen ve tarihini yazan galiplerdi. İnsanlığa kırım, katliam ve gözyaşının tarihi galipler tarafından öğretil(di). Galipler; yani, uluslar arası sermaye çevreleriyle jandarmalığını yapan ABD ve yandaşları.

İkinci Dünya Savaşı aynı zamanda büyük bir insanlık ayıbı olan soykırımla tanıştı. Hemen herkes soykırım dendiğinde Yahudileri hatırlamakta hemfikirdirler. Oysa ikinci Dünya Savaşı’nın tek ve gerçek kurbanlarının Stalin Rusyasının Türkleriyle, Asya’nın Japonları olduğunu hiç kimse hatırlamaz. Hatırlamak istemez. Ne var ki, tarihi gerçekleri tersyüz etmekte usta olan ABD ve sermaye çevreleri, önlerinde en büyük engel olarak gördükleri Asyalı milli Japon gücünü kırmak zorundaydılar. Nitekim bunun için insanlık adına son derece utanç verici ve ahlaksız bir şekilde atom bombasını Japonlar üzerinde denemekten çekinmemişlerdir. Oysa, Batılı (ABD) hempalarının arsızca saldırdıkları Pasifik savaşlarının sonuna doğru. Japonlar zaten savaşın bitmesi için sürekli barış şartlarını aramaktaydılar. Aşağılık bir saldırıyla (Atom bombasının atılması) Japonlar teslim olduğunda, Asya’nın bu şerefli milletinin, şerefine uygun hareket etmekten başka çaresi kalmamıştı. Bu teslimiyeti askerlik ve milli şereflerine yakıştıramayan Japon askerleri, Kamikaze uçaklarıyla yaptıkları Harakiri (intihar) saldırılarıyla, Asya ruhunu sözde galiplerin(!) suratlarına bir şamar gibi çarpıyorlardı.

Pek çok ibret verici, bu şeref ve fazilet sahnelerinden sadece biri olan Amiral Ugaki’nin, 24 Kamikaze uçağı ile yaptığı ölüm dalışı sanırız bu Asyalı ruh hakkında bize çok şeyler anlatacaktır:

“Filo komutanı Amiral Ugaki, bir an Pasifik Okyanusu’nun uçsuz bucaksız enginliklerine baktıktan sonra, uçaklar arası telsizle, hüzünlü fakat gayet metin ifade taşıyan gür bir sesle:

– Dikkat! Filo komutanından filoya… Son görevinizi yapmaya hazır olun… Emrim, topyekün taarruz dalışıdır. Yaşasın imparator”

Başta Amiral Ugaki olmak üzere, mesajı alan 24 uçaktan oluşan Kamikaze Filosu, Pasifik’in sonsuz derinliklerine doğru pike yaptı. Vatanına ve geleneklerine son derece bağlı olan bu kahraman asker Ugaki, emrindeki filo ile birlikte hayatına tam bir Kamikaze pilotu olarak son vermiştir.

Yazar Dabağyan, uzun araştırmalarına dayanan bu eserinde, sadece bir savaş günlüğü formuna bağlı kalmaksızın, hemen hemen Japonya ve Japon milletine özgü adetlerden, folklora, antropolojiden, ekonomik yapıya kadar ele aldığı konularla önümüze, kuru ve sıkıcı bir çalışma yerine, yaşanılan ve canlı bir Japonya panoraması seriyor.

Ancak, yazarın eserin başında Japonya’nın yakın geçmişi, endüstriyel ve ekonomik yapısı hakkında vermiş olduğu bilgiler, kitabın ilk kaleme alındığı 70’li yılların sonu olduğundan, doğal olarak, bugünkü (2001) yıllarla kıyas kabul etmeyecek farklılıklar kendini gösterecektir.

Eserin ruhuna aykırı düşeceği düşüncesiyle, bugüne ait herhangi bir eklemede bulunmayı bu sebeble uygun bulmadığımızı, okuyucularımızın da bunu hoş göreceklerini ümit ederiz.

Oldukça akıcı bir dil ve üslub içinde kaleme alınan ve bugüne kadar yazılan ve bilinen ikinci Dünya Savaşı’yla, mağluplarla galiplerin durumlarının tam tesirini yansıtan “Pearl-Harbor’dan Hiroşima’ya” adlı bu eserde, gerçeklerin çiğ parıltısıyla karşılaşacaksınız.

Gözlerinizin kamaşmasına, zihninizin başkaldırısına hazır mısınız?

Nisan, 2001, Lahey Erol Cihangir

İçindekiler:

-Önsöz 11

BİRİNCİ BÖLÜM

-Güneş imparatorluğu 15

-İktisadi Hayat ve Ziraat 16

-Sanayileşme 17

-İstatistik 20

-Tarih 21

-Japon İmparatorluğunun Gökten İnişi 24

-İlk imparator 28

-İmparatorluk Hakimiyetinin Yeniden Tesisi 37

-Japon Milletinin Özellikleri ve Aile Hukuku 40

-Japon Hayatında Çizgiler 42

-Japon Hamamı 43

-Japonlarda Çiçek ve Ağaç Sevgisi 44

-Japon Sanatı Hakkında 45

-Japon Nezaket Kuralları 45

-Geyşalar 46

-Yetişme Tarzları – Görevleri 49

-Sahte Geyşalar 51

-Japon Giyimi 55

-Yelpazenin Mucidi 56

-Santo Dininde ibadet Şekli 61

-Japon Ordusu 64

-Japon Milletinin Askerlik Anlayışı 66

-Avrupa Gözünde Japon Ordusu 68

-Baskın Harbi 69

-Taaruzlarda Japon Savaş Taktiği 68

-Baskın Harbi 69

-Rus – Japon Harbi ve Sebepleri 69

-Port – Arthur Baskını 70

-Kara Savaşları 71

-Portsmouth Anlaşmasındaki Maddeler 73

-Japonya’nın Günümüzdeki Durumu 76

-1972-1973 Mali Buhranı 81

-Japon Parlamentosu 87

İKİNCİ BÖLÜM

-Japonya’yı II. Dünya Harbine İten Sebepler 89

-Japonya Harbe Hazırlanıyor 117

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-Pearl Harbor Baskını 129

-Japon Harp Planı 132

-Amerikan Üssünün Durumu ve Baskın Harekatı 139

-Cephe Cephe Baskın Harekatı 148

-Japonların Kayıpları 153

-Diğer Cepheler – Midway 163

-Wake Adası’nın Stratejik Durumu 164

-Hong – Kong’un Stratejik Durumu 168

-Malaya – İngiliz Borneosu Thailand 170

-Japon Taaruz Planı 172

-Filipin Seferi 181

-Askeri Durum 182

-Japon Stratejisi ve Taaruz Harekatı 188

-Bataan Harekatı 194

-Hedef Burma 201

-Çin Ordusu Harekata Katılıyor 203

-Felemenk Doğu Hint Adaları Seferi 206

-Adaların Savunma Durumu 206

-Cava Deniz Savaşı 212

-Tokyo’ya İlk Hava Taaruzu 215

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

-Midway ve Japonya Harp Tarihinin Dönüm Noktası 221

-AJeutian`lar 227

-Müttefik Karşı Taaruz Harekatı 236

-Savo Adası Deniz Muharebesi 238

-Doğu Solomon Adaları Deniz Muharebesi 239

-Japon Kuvvetlerine Vurulan Darbe 246

-Amiral İsoroku Yamamoto Öldürülüyor 246

-Amiral Yamamoto’nun Kişiliği 251

-Özel Hücum Kıtaları – Kamikazeler 256

-Japonların Yeni Silahı Dehşet Saçan Balonlar 271

-Sonun Başlangıcı 275

BEŞİNCİ BÖLÜM

-Japonya Üzerine Atom Saldırısı 291

-Hedef Hiroşima 306

-Hedef Nagazaki 315

-Japonlar Teslim Oluyor 316

-II. Dünya Savaşının Korkunç Sonucu 325

-Kaynaklar 331

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI