Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Osmanlı Kara Ve Deniz Kuvvetleri - Kuruluş Devri

Osmanlı Kara Ve Deniz Kuvvetleri - Kuruluş Devri

Osmanlı Kara Ve Deniz Kuvvetleri - Kuruluş Devri

Yazar: Aydın Taneri

Bilge Kültür Sanat Yayıncılık

304 Sayfa

ISBN: 9786057931382

Boyut: 13.5 x 21.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2019

(görsel ve bilgi: bilgeyayincilik.com)

Kitap Hakkında

Kültür, bir milletin gelişiminde rol oynayan o millete özgü karakterlerin tümüdür. Türk milleti, dünyanın en eski milletlerinden birisindir. Eski millet olmak, eskiden beri süregelen bir kültürün, medeniyetin sahibi olmak demektedir. Bir medeniyetin uzun ömürlü olması, kendine has özellikleri devam ettirmekle beraber, kendisini çağdaş değerlerle yenilemesi ile mümkündür. Kaynağı Orta Asya olan medeniyetimiz içinde Türk askerlik kültürü de Mete‘ye uzanan eskiliği ve diğer milletlerin ordularına olan tesirleri ile kendine özgü bir orijinalliğe sahiptir.

Aydın Taneri bu önemli eserinde, başlangıçtan beri, ordu-millet anlayışının ve geleneğinin yoğurduğu bir sosyal-kültürel bünyenin eseri olan Türk askerlik kültürünün tarihî bir kesitini incelemektedir. Eserde, Orta Asya – Büyük Selçuklu – Türkiye Selçukluları çizgisinde Kuruluş Devri (1299 – 1453) Osmanlı Kara ve Deniz Kuvvetleri; teşkilâtı, elemanları, teçhizatı, strateji ve taktikleri, gelenek ve âdetleri bakımından ele alınmakta, ordu kavramının incelikleri ortaya konularak okuyucuların istifadesine sunulmaktadır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI