Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Osmanlı İdaresinde Limni Adası

Osmanlı İdaresinde Limni Adası

Osmanlı İdaresinde Limni Adası

Yazar: Yasemin Demircan

Türk Tarih Kurumu

329 Sayfa

ISBN: 9789751629609

Boyut: 16.5 x 24.0

Sert Kapak

(görsel: arkeolojisanat.com, bilgi: arkeolojisanat.com, ttk.ayk.gov.tr)

İçindekiler:

-ÖNSÖZ XI
-KISALTMALAR XV
-GİRİŞ 1

A- Kaynaklar 1
1- Tahrir Defterleri 1
a- Mufassal Defterler 2
b- İcmâl Defter 10
B- Limni Adası’nın Tarihi 11
C- Limni Adası’nın Coğrafî Durumu 28

-I. BÖLÜM: LİMNİ ADASI’NIN OSMANLI İDARÎ TEŞKİLATINDAKİ YERİ, ADANIN İDARECİLERİ VE ADADA TESİS EDİLEN ASKERÎ YAPI 47

A- Limni Adası’nın Osmanlı İdarî Teşkilatındaki Yeri 47
B- Limni Adası’nın İdarecileri 52
1- Adadaki Osmanlı İdarecileri 53
a- Kadı 53
b- Zaim – Subaşı 56
2- Adadaki Osmanlı İdarecilerine Yardımcı Unsurlar 58
C- Limni Adası’nda Tesis Edilen Askerî Teşkilat 59
1- Limni Adası’nın Askerî Teşkilatında Kaleler 59
a- Palaiokastron 60
b- Kotzinos 64
2- Limni Adası’ndaki Osmanlı Askerî Varlığı 65
a- Dizdar 66
b- Kethüda 67
c- İmam, Hatip ve Müezzin 68
d- Ser-Bölük 71
e- Topçu 71
f- Bevvab 72
g- Diğer Görevliler 73
h- Hisar Erleri (merdân-ı kal’a) 74
3- Adadaki Osmanlı Askerî Varlığına Yardımcı Unsurlar 78
a- Asesân 83
b- Pâsbânân 84
c- Müsellemân 85
d- Keştîbân 86
e- Bennâyân. 87
f- Kıyı Savunmasında Görev Alan Adalılar 93

-II. BÖLÜM: LİMNİ ADASI’NDAKİ YERLEŞİM YERLERİ ve DİNÎ YAPILAR 99

A- Limni Adası’nın Merkezi: Palaiokastron 99
B- Köyler 104
C- Kiliseler ve Manastırlar 116

III. BÖLÜM: LİMNİ ADASI’NIN TOPLUMSAL YAPISI ve DEMOGRAFİK DURUMU 139

A- Limni Adası’nın Toplumsal Yapısı 139
1- Limni Toplumunda Müslümanlar 139
a- Mühtediler ve Adaya Göç Yoluyla Gelen Müslüman Türkler 140
b- Limnili Müslümanların İktisadi Durumu 159
2- Limni Toplumunda Gayrimüslimler 160
a- Limnili Gayrimüslim Dul Kadınlar 178
b- Limni’de Gayrimüslim Din Adamları 180
c- Limnili Gayrimüslimlerin İktisadi Durumu 187
d- Limnili Gayrimüslimlerin Osmanlı İdaresine Karşı Tutumu 192
3- Limni Toplumunda Çingeneler 194
4- Limni Adası’nın Mecburi Sakinleri 198
a- Sürgünler 198
b- Kalebendler 201
B- Limni Adasının Tahmini Nüfusu 203

IV. BÖLÜM: LİMNİ ADASI’NIN İKTİSADÎ YAPISI 215

A- Raiyyet Rüsumu ve Arızî Vergiler 215
B- Tarımsal Faaliyetler ve Tâbi Olduğu Vergiler 224
C- Hayvancılık ve Tâbi Olduğu Vergiler 247
D- Sınaî Faaliyetler ve Tâbi Olduğu Vergiler 266
E- Ticarî Faaliyetler ve Tâbi Olduğu Vergiler 276
F- Tahrir Defterlerine Göre Limni Adası’nın Vergi Gelirlerinin Paylaşımı 284
1- Haslar 286
a- Padişah Hassı (Hassa-i Hümâyûn) 286
b- Kaptan-ı Derya Hassı (Hassa-i Mir-mirân) 289
2- Zeamet 292
3- Timarlar 293
a- Kadı Timarı 295
b- Kale Görevlilerinin Timarları 296

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI