Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Osmanlı Döneminde Selanik Limanı 1869-1912

Osmanlı Döneminde Selanik Limanı 1869-1912

Osmanlı Döneminde Selanik Limanı 1869-1912

Yazar: Selahattin Bayram

Türk Tarih Kurumu Yayınları

xviii + 329 Sayfa

ISBN: 9789751634405

Boyut: 16.0 x 24.0

Şömizli Ciltli Kapak – 1. Hamur

2017

(görsel: ttk.ayk.gov.tr, bilgi: kirmizikedi.com, ttk.ayk.gov.tr)

Kitap Hakkında

“Bir Liman Kenti Olarak Selanik”, “Selanik Limanı Hazırlıkları”, “Liman İnşaatı”, “Gümrük ve İşletme” başlıklarından oluşan bu çalışma, 1868’den 1912’ye kadar süren Selanik limanı ve rıhtım inşasının bütün aşamalarını, işleyiş usulünü ve ekonomik sonuçlarını ele alır.

Birinci bölümde Selanik kenti hakkında verilen genel bilgilerden sonra ikinci bölümde liman inşaatı için yapılan ön çalışmalar, şehirde 1868’de başlayan alt yapı çalışmaları, ilk rıhtım, liman inşa fikrinin ortaya çıkışı ve limanın imtiyaz hakkı konusunda ortaya çıkan ihtilaflar arşiv belgeleri ışığında incelenmiştir. Yanı sıra keşif çalışmaları, yerli ve yabancı mühendislerin görüşleri, ihalenin şekli, şartları, kime niçin ve hangi gerekçelerle verildiği gibi hususlar aynı bölümün konularıdır.

Üçüncü bölümde liman inşası teknik açıdan ele alınır. Bu meyanda liman inşasında kullanılan malzemenin nitelikleri, Selanik Rüsumat Dairesi, antrepo, sundurma, karantina ve fener idaresi, karakol ve pasaport binaları gibi tamamlayıcı unsurların inşası, Selanik Liman Şirketinin altyapı çalışmalarındaki ihmalleri ve kabul komisyonlarının raporları ele alınmıştır.

Son bölümde ise liman işletme ve gümrük alanlarında ortaya çıkan anlaşmazlıklar irdelenmiştir. Yeni gümrük tarifeleri ve bu tarifelerden elde edilen gelirler, yabancı gemilerin nitelikleri ve taşıdıkları yükler, ithalat-ihracat cetvelleri gibi rakamsal veriler bu bölümün konularından bazılarıdır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI