Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Osmanlı Bahriye Teşkilatı - XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire

Osmanlı Bahriye Teşkilatı - XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire

Osmanlı Bahriye Teşkilatı - XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire

Yazar: İdris Bostan

Türk Tarih Kurumu Yayınları

310 Sayfa

ISBN: 9789751604316

Boyut: 16.5 x 23.5

Karton Kapak – 1. Hamur

2003

(görsel: …, bilgi: kitapyurdu.com, arkeolojisanat.com)

İçindekiler

-ÖNSÖZ

-İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

-KAYNAKLAR ÜZERİNE

-KISALTMALAR

GİRİŞ – TERSÂNE-İ ÂMİRE’NİN TARİHÇESİ VE DİĞER OSMANLI TERSÂNELERİ

I. TERSÂNE-İ ÂMİRE’NİN TARİHÇESİ

A. Tersâne ve Tersâne-i Âmire Deyimleri Hakkında
B. xvı. Asrın Sonlarına Kadar Tersâne-i Âmire
C. Tersâne-i Âmire Binaları

II. DİĞER OSMANLI TERSANELERİ

A. Gelibolu Tersanesi
B. Sinop Tersanesi
C. İznikmid (İzmit) Tersanesi
D. Süveyş Tersanesi
E. Birecik Tersanesi
F. Basra Tersanesi
G. Rusçuk Tersânesi
H. Samsun Tersânesi
I. KefkenTersânesi
İ. Diğer Gemi İnşa Tezgâhları

BİRİNCİ BÖLÜMTERSÂNE-İ ÂMİRE’NİN İDÂRÎ YAPISI VEPERSONELİ

I. TERSANE-İ AMİRE RİCALİ

A. Tersane-i Âmire Katibi
B. Tersane-i Amire Kethudası
C. Tersane-i Amire Ağası
D. Kalyonlarla İGili Görevliler
E. Tersane-i Amire’deki Din Görevlileri ve Diğer Personel

II. TERSANE-İ AMİRE HALKI

A. Azablar
B. Tersane-i Amire San’atkârları
C. Diğer San’atkârlar

İKİNCİ BÖLÜM – TERSANE-İ AMİRE’DE GEMİ İNŞA FAALİYETLERİ VE MALZEMENİN TEMİNİ

I. TERSANE-İ AMİRE’DE İNŞA EDİLEN GEMİ ÇEŞİTLERİ

A. Kürekli Gemiler
B. Yelkenli Gemiler

II. TERSANE-İ AMİRE’DE GEMİ İNŞA FAÂLİYETLERİ
III. GEMİ İNŞASI İÇİN LÜZUMLU MALZEMENİNTEMİNİ

A. Gemi İnşaasında Kullanılan Malzemeler
B. Gemi Techizinde Kullanılan Malzemeler
C. Gemilerdeki Harb Malzemeleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – GEMİ MÜRETTEBÂTI VE GEMİ HİZMETLİLERİ

I. GEMİ MÜRETTEBATI
II. GEMİ HİZMETLİLERİ

A. Kürekçi
B. Alatçı
C. Kürekçi ve Alatçıların Gemilere Dağılımı

III. GEMİLERDEKİ SAVAŞÇILAR

A. Timarli Sipahi ve Zaimler
B. Kapıkulu Askeri
C. Levendler

IV. GEMİ MÜRETTEBÂT VE HİZMETLİLERİNİN YİYECEK VE GİYECEKLERİ

A. Yiyecek Maddeleri
B. Giyecek Malzemeleri

-SONUÇ

-SUMMARY

-BİBLİYOGRAFYA

-DİZİN

-EKLER

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI