Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Orta Deniz'in Yapımı - Başlangıçtan Klasik Dünya'nın Doğuşuna Kadar Akdeniz'in Tarihi

Orta Deniz'in Yapımı - Başlangıçtan Klasik Dünya'nın Doğuşuna Kadar Akdeniz'in Tarihi

Orta Deniz'in Yapımı - Başlangıçtan Klasik Dünya'nın Doğuşuna Kadar Akdeniz'in Tarihi

Yazar: Cyprian Broodbank

Çevirmen: Ebru Kılıç

Koç Üniversitesi Yayınları

712 Sayfa

ISBN:  978-605-5250-97-3

Boyut: 16.5 x 24.0

2016

Kitap Hakkında

Binlerce yıldır insanlara yön veren Akdeniz… Dünyanın en büyük iç denizi. Çetin ama olanaklar açısından zengin beş “Akdenizsi” bölgenin en büyüğü. Mezopotamya ve Mısır’daki eski uygarlıkları doğuran nehir kaynaklarının komşusu. İstisnai toplumların beşiği.

Rakipsiz derinliği ve incelenme hacmiyle Akdeniz arkeolojisi, antik toplumlara ışık tutabilecek en zengin kaynaklar arasında. Klasik dönem ve sonrasındaki tarihine dair başarılı yorumlar olmasına rağmen Akdeniz toplumlarının, kültürünün ve ekonomilerinin nasıl oluştuğuna dair elimizde bütünlüklü incelemeler yok. Orta Deniz’in Yapımı, Akdeniz dünyasının oluşumunu MÖ 2 milyondan alıp MÖ 500’lere getiriyor. Kitap, Avrupa, batı Asya ile Afrika cenahlarından ve Akdeniz’in kalbindeki adalardan görüşlere ve bilgilere eşit derecede yer veren ilk kaynak. Hikâyesini ilk insanlardan başlatıp tarımla metalürjinin ve medeniyetlerin doğuşuna kadar sürdüren kitap, disiplinler arası bir çalışma. Arkeoloji ve tarihyazımına dair bir başyapıt.

İçindekiler:

-Teşekkür 6

-Topografik Harita ve Kronolojik Tablolar 8

-Birinci Bölüm – Bir Barbarlık Tarihi 15

-İkinci Bölüm – Kışkırtıcı Yerler 54

-Üçüncü Bölüm – Türleştiren Deniz (1,8 milyon – 50.000 yıl öncesi) 82

-Dördüncü Bölüm – Soğuk Günler Beklemişti Bizi (50.000 yıl öncesi – MÖ 10.000) 109

-Beşinci Bölüm – Cesur Yeni Dünyalar (MÖ 10.000 – 5500) 148

-Altıncı Bölüm – Nasıl Olabilirdi? (MÖ 5500 – 3500) 202

-Yedinci Bölüm – Şeytani ve Derin Mavi Deniz (MÖ 3500 – 2200) 257

-Sekizinci Bölüm – Gösteriş ve Koşullar (MÖ 2200 – 1300) 345

-Dokuzuncu Bölüm – Denizden Işıldayan Denize (MÖ 1300 – 800) 445

-Onuncu Bölüm – Başlangıcın Sonu (MÖ 800 – 500) 506

-On Birinci Bölüm – De Profundis 593

-Notlar 611

-Kaynakça 630

-Görsellerin Kaynakları 654

-Dizin 656

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI