Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

M.Ö. 7. Yüzyıldan 1. Yüzyıla Kadar Karya İle Rodos Devleti Arasındaki İlişkiler

M.Ö. 7. Yüzyıldan 1. Yüzyıla Kadar Karya İle Rodos Devleti Arasındaki İlişkiler

M.Ö. 7. Yüzyıldan 1. Yüzyıla Kadar Karya İle Rodos Devleti Arasındaki İlişkiler

Yazar: Murat Aydaş

Arkeoloji ve Sanat Yayınları

167 Sayfa

ISBN: 9786053961024

Boyut: 15.0 x 21.0

Karton Kapak

2010

(görsel ve bilgi: arkeolojisanat.com)

Kitap Hakkında

Antik kaynakların analizi, bize, Karya Bölgesi ile Rodos Devleti arasındaki ilişkilerin, en erken, Arkayik Çağ’da başladığını göstermektedir. Bu nedenle, Arkayik Çağ öncesi, bu doktora tezinin kapsamı dışında kalmaktadır. Doktora tezi, M.Ö. 7. Yüzyıl’dan 1. Yüzyıl’a kadar epigrafik, filolojik, nümismatik ve yazıtlı arkeolojik kaynakların ışığında, Karya Bölgesi ile Rodos Devleti arasında kurulan ilişkileri incelemektedir.

Tarih boyunca kurulan ilişkileri göstermek için, Karya Bölgesi’nde ve Rodos Devleti sınırları içinde, bugüne kadar bulunmuş olan bütün yazıtları, ilişkilere ışık tutacak yazıtlı arkeolojik malzemeleri ve antik edebi metinleri taradık. “Siyasal İlişkiler”, “Ekonomik İlişkiler” ve “Kültürel İlişkiler” başlıkları altında; coğrafi silsile izleyerek kent kent, en eskiden en yeniye, en önemliden en önemsize, bazı yüzyılları birbiriyle birleştirerek kronolojik olarak sıraladık. Bazı Karya yerleşimlerinde, ele aldığımız dönemle ilgili belge yoktur. Belge eksikliğini, ilişkilerle ilgili kalıntılar, izler taşıyan, Roma İmparatorluk Çağı belgeleriyle tamamladık.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI