Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Onlar Bizim İçin Öldüler - Bu Vatan Böyle Kurtuldu

Onlar Bizim İçin Öldüler - Bu Vatan Böyle Kurtuldu

Onlar Bizim İçin Öldüler - Bu Vatan Böyle Kurtuldu

Yazar: Erol Mütercimler

Alfa Yayınları

730 Sayfa

ISBN: 9789752977013

Boyut: 14.0 x 21.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2017

Kitap Hakkında

Bu vatan nasıl kurtuldu? Bugün bu soruyu sorup yanıtını vermek çok kolay. Oysa 1920’lerin koşullarını hayal ederek yaşamaya çalışalım, bakalım neyle karşılaşacağız!

Anadolu İngilizlerin kışkırtmasıyla Yunanlıların işgali altında. Üstelik, uluslararası kurallara aykırı olarak, kadınların kızların ırzlarına geçiliyor, her yer yağmalanıyor, yakılıyor, yıkılıyor, camilerde ezanlar okunamıyor… Savaşacak silah ve cephane yok, yiyecek yok, giyecek yok, para da yok… Demiryolları işgal altında, karayolu da yok.

Türk milleti bu koşullarda mucize yarattı. Silah yaptı, cephane üretti, işgal altındaki İstanbul’da silah depolarını soydu, subayları Anadolu’ya kaçırdı. Tüm bunları da İstanbul-Trabzon-Batum-Novorosisky-İnebolu iskeleleri arasında yaptı. Ölümden korkmayan, ölümü yenen sivil resmi bahriyeliler ile Anadolulu, Kastamonulu ve İnebolulu Türk kadınlarıyla başardı. Türk kadınlarının inanılmaz azim ve kararlılıkları bu memleketi kurtardı. Kar kış demediler, kağnıların arkasından gittiler. Dondular, yollarda öldüler ama yorganlarıyla, kazaklarıyla mermileri sardılar… Çocukları öksüz kaldı, yetim kaldı ama “bu vatan kurtuldu”. Bu kitap, Gazi Mustafa Kemal’in askerlerinin, İpsiz Recep’in, Topal Osman’ın, Bandırma’nın kaptanı İsmail Hakkı’nın ve Erzurumlu Kara Fatma, Selanikli Ayşe, karşılıksız aşkın kurbanı Selanikli Fikriye gibi kadınların mucizesini anlatır… Onlar bizim için öldüler… Bu kitap, bu vatanı kurtarmak için ölenlerin öyküsüdür.

İçindekiler:

-Dördüncü Baskıya Öngiriş 11

-Üçüncü Baskıya Öngiriş 19

-Önsöz -Toktamış Ateş 23

-Birinci Baskı İçin Sunuş 25

BİRİNCİ BÖLÜM – BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE AVRUPA İLE OSMANLI’NIN DURUMU

1. Savaşa Sürüklenen Avrupa 57

2. Birinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri: Bloklaşma ve Silahlanma Yarışı 68

3. Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu 89

4. Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Süreci 108

İKİNCİ BÖLÜM – 1919′ DA ASKERİ VE SİYASİ DURUM

1. İşgal Güçleri İstanbul’da 131

2. Bandırma Adında Bir Vapur 153

3. Ulusal Mücadele Başlarken Ulaşım Durumu 214

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – 1920 YILI ASKERİ VE SİYASİ GENEL DURUM

1. Askeri Genel Durum 223

2. İnebolu ve Kastamonu Dolaylarında Lojistik Destek Hareketleri 236

3. Ulusal Hükümet Deniz Örgütü’nün Kurulması 254

4. Sevr Antlaşması ve Kurtuluş Savaşı Dönemi Türk Dış Politikası Sonucu Sağlanan Dış Yardımlar 268

5. Sovyetler Birliği’nden Alınan Yardımlar 289

6. Anadolu Donanması 320

7. İstanbul’dan Anadolu’ya Silah Kaçırılması ve Denizcilerin Çalışmaları 332

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – 1921 YILI ASKERİ VE SİYASİ GENEL DURUM

1. Askeri Durum: Muharebeler 365

-Birinci İnönü Muharebesi 368

-İkinci İnönü Muharebesi 373

-Kütahya ve Eskişehir Muharebesi 376

-Sakarya Meydan Muharebesi 381

-Muharebeler ve Kahraman Kadınlar 394

2. 1921 Yılında Deniz Hareketleri 399

3. Tekalif-i Milliye (Ulusal Yükümlülük) Emirleri 414

4. Kuvayı Milliye Donanmasına Katlan Yeni Gemiler 422

-Alemdar Kurtarma Gemisi 423

-Rüsumat Numara 4 446

-Şahin ve Gazal 460

-Batum Vapuru 464

-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinden Gemi Alma Girişimleri 469

5. Türk Sularında Düşman Donanmalarının Harekatının Genel Niteliği 472

BEŞİNCİ BÖLÜM – 1922 YILI ASKERİ VE SİYASİ GENEL DURUM

1. Deniz Örgütleri 497

2. Zaptedilen Yunan Gemileri ve Türk Kıyılarının Bombardımanı 509

-Enosis Şilebinin Yakalanması 509

-Samsun’un Bombardımanı 495

-Uçak Nakliyatı 524

-Oranya Şilebinin Yakalanması 526

3. Yunan ve Bağlaşıklar Deniz Kuvvetlerinin Harekatı 529

4. Pontus Sorunu ve Alemdar’ın Çetelerle Savaşı 536

-Abacı Yanko Çetesinin Yakalanması 540

-Sarı Yani Çetesinin Yakalanması 555

5. 1922 Yılı Askeri ve Siyasi Durum 559

-Başkomutan Meydan Muharebesi 565

ALTINCI BÖLÜM – 1923 YILI ASKERİ VE SİYASİ OLAYLAR

1. Lozan Barış Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu 587

YEDİNCİ BÖLÜM – EKLER

Ek-1 Ticari Denizciliğimiz ve Kurtuluş Savaşı’nda Sivil Denizcilik Şirketleri 611

Ek-2 Milli Mücadele’de Karadeniz’deki Başlıca Kahramanlık : Alemdar Destanı 641

Ek-3 Ulusal Savaş Boyunca Yapılan Toplu Taşımalar 656

Kaynakça 697

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI