Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Kurtuluş Savaşı Döneminde Denizcilik Faaliyetleri

Kurtuluş Savaşı Döneminde Denizcilik Faaliyetleri

Kurtuluş Savaşı Döneminde Denizcilik Faaliyetleri

Yazar: Serdar Hüseyin Sayar

Danışman: Yavuz Ercan

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü

Yüksek Lisans Tezi

2007

(görsel ve bilgi: acikarsiv.ankara.edu.tr)

Kitap Hakkında

Bu çalışmada 1919-1923 yılları arasında süren Türk Kurtuluş Savaşı’nda deniz harekâtı ve Türk denizcilerinin gerçekleştirdiği faaliyetler incelenmiştir.
Mondros Ateşkesi’nden başlayıp Lozan Antlaşması’na kadar devam eden süreç denizcilik faaliyetleri açısından kronolojik sıraya uygun olarak verilmiş ve deniz harekâtı kara harekâtı ile eş zamanlı olarak açıklanmıştır. Araştırmanın sonunda Anadolu Donanması’nın kara harekâtına lojistik olarak önemli bir destek sağladığı ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın zafere ulaşmasında pay sahibi olduğu görüşüne varılmıştır.

Bağlantı:

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1548/2178.pdf?show

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI