Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Kırım - Savaş Ve Diplomasi

Kırım - Savaş Ve Diplomasi

Kırım - Savaş Ve Diplomasi

Yazar: Hüner Tuncer

Tarihçi Kitabevi

152 Sayfa

ISBN: 978-605-4534-79-1

Boyut: 13.5 x 21.0

Karton Kapak

2015

(görsel ve bilgi: tarihcikitabevi.com)

Kitap Hakkında

Kırım Savaşı, modern savaşların öncüsüdür. Bu savaşta ilk kez demiryolları, zırhlı gemiler ile mayınlar kullanılmış ve Birinci Dünya Savaşı’ndan yarım asır önce siper savaşı tekniği uygulanmıştır.

Kırım Savaşı, Florence Nightingale’in öncülüğünde kadınların önemli rol oynadığı ve telgrafın kullanılması sayesinde, savaştaki gelişmelerin anında halklara yansıtıldığı bir savaş olma özelliğini taşır.

Kırım Savaşı, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan bir savaş olmaktan ziyade, Büyük Güçler arasındaki bir savaş olarak tarihte yerini almıştır.

Osmanlının çöküş süreci artık başlamıştır! Kırım Savaşı, Osmanlı Devleti’nin, ancak Avrupalı Büyük Güçlerin destekleriyle savaşı kazanabildiğinin ve varlığını sürdürebildiğinin açık bir göstergesidir.

Ülkemizde Osmanlı’yı hortlatmak isteyenlerin, Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin niçin bu aciz duruma düşmüş olduğunu düşünmeleri ve Osmanlı’nın çöküşüne yol açan etkenleri irdelemeleri gerekir! – Doç. Dr. Hüner Tuncer

İçindekiler

GİRİŞ 13

“DOĞU SORUNU” 13

Rusya ve Doğu Sorunu  14

İngiltere ve Doğu Sorunu  15

Fransa ve Doğu Sorunu 16

Avusturya ve Doğu Sorunu  16

PADİŞAH I. ABDÜLMECİT (1839-1861) 21

KIRIM SAVAŞI ÖNCESİNDE AVRUPA 27

1848 Devrimleri 27

Osmanlı’nın Macar ile Leh Mülteciler Sorunu 29

1848 Ertesinde Avrupa’da Güç Dengesi  31

“KUTSAL YERLER” SORUNU 33

KIRIM SAVAŞI ÖNCESİNDE BÜYÜK GÜÇLERİN OSMANLI POLİTİKALARI 37

Rusya’nın Osmanlı Politikası 37

İngiltere’nin Osmanlı Politikası 40

Fransa’nın Osmanlı Politikası  41

Avusturya’nın Osmanlı Politikası 42

MENSHIKOV’UN MİSYONU (28 Şubat-21 Mayıs 1853) 45

TUNA BEYLİKLERİ’NDE SAVAŞ (1853-1854)  53

Rusya, Avusturya, İngiltere ve Fransa’nın Tutumları 53

Viyana Notası (31 Temmuz 1853) 55

Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne Savaş İlanı (20 Ekim 1853) 58

SİNOP DENİZ MUHAREBESİ (30 Kasım 1853) 63

SİLİSTRE KUŞATMASI (Mart-Haziran 1854) 69

Avusturya’nın Tuna Beylikleri’ni İşgali (22 Ağustos 1854) 73

Savaşın Kırım’a Sıçraması (7 Eylül 1854) 75

İNGİLTERE İLE FRANSA’NIN RUSYA’YA SAVAŞ İLANI (27 Mart 1854) 77

1854 Yılında Avusturya ile Prusya’nın Tutumları 77

İngiltere-Fransa-Rusya İlişkileri (Ocak-Mart 1854) 78

“Dört Nokta” (8 Ağustos 1854)  81

KIRIM’DA SİVASTOPOL KUŞATMASI  85

Alma, Balaklava ve İnkerman Muharebeleri (1854) 85

Kırım’da Fırtına ve Kış 91

Florence Nightingale 93

1855 Başında Kırım’daki Gelişmeler 94

Viyana Barış Konferansı (15 Mart 1855) 95

Kerç Seferi (3-24 Mayıs 1855) 97

Müttefiklerin Malakhov ile Büyük Redan Saldırıları (18 Haziran 1855) 98

Çernaya Muharebesi (15-16 Ağustos 1855) 99

Sivastopol’un Müttefiklerce İşgali (12 Eylül 1855)  100

Kars’ın Rusların Eline Geçmesi (27 Kasım 1855) 102

PARİS BARIŞ KONGRESİ ve PARİS BARIŞ ANTLAŞMASI 105

Paris Savaş Konseyi (10-18 Ocak 1856) 106

Paris Barış Kongresi (25 Şubat 1856) 108

Paris Barış Antlaşması (30 Mart 1856) 110

ISLAHAT FERMANI (28 Şubat 1856) ve BÜYÜK GÜÇLER 117

KIRIM SAVAŞI’NIN SONUÇLARI 121

SONSÖZ 127

RESİMLER 131

KAYNAKÇA 145

DİZİN 149

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI