Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Kıbrıs Uyuşmazlığı Çalıştayları

Kıbrıs Uyuşmazlığı Çalıştayları

Kıbrıs Uyuşmazlığı Çalıştayları

Yayına Hazırlayanlar: Mehmet Akif Poroy, Birol Saran, Gülçin Çam

On İki Levha Yayıncılık

130 Sayfa

ISBN: 978-605-4687-44-2

Boyut: 15.5 x 23.0

Amerikan Cilt – 1. Hamur

2012

(görsel ve bilgi: onikilevha.com)

İçindekiler: 

-Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün Avrupa Birliği’nde Kabul Edilmesi Durumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Etkileri / Yrd.Doç.Dr.Birol Saran, Suat Atun, Dr.Günay Çerkez, Dr. Mehmet Akif Poroy, Feridun Karakeçili,

-Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin Etkili Kontrolü Altında Olmayan Bölgeleri ile Ticareti Düzenleyen Özel Koşullara İlişkin Konsey Tüzüğü Önerisi

-Kıbrıs Uyuşmazlığının Hukuki ve Siyasi Temellerinin Tespiti ve Sonuçlandırılmasının Dayandırılacağı Hukuki ve Siyasi Zeminin Araştırılması / Prof.Dr.Mehmet Emin Çağıran, Rauf Raif Denktaş,Mehmet Ali Talat, Dr.Ahmet Zeki Bulunç, Prof.Dr.Mesut Hakkı Çaşın

-Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna İlişkin Antlaşma; Kıbrıs Sorununun Üzerinde Anlaşmaya Varılan Nihai Çözümünün Temelini Açıklayan Muhtıra (Memorandum)Garanti Antlaşması

-İttifak Antlaşması

-Çalıştay Fotoğrafları

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI