Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Karialılar-Denizcilerden Kent Kuruculara - The Carians-From Seafarers To City Builders

Karialılar-Denizcilerden Kent Kuruculara - The Carians-From Seafarers To City Builders

Karialılar-Denizcilerden Kent Kuruculara - The Carians-From Seafarers To City Builders

Hzırlayanlar: Olivier C. Henry, Ayşe Belgin-Henry

Yapı Kredi Kültür Yayınları

544 Sayfa

ISBN: 978-975-08-4876-6

Boyut: 23.5 x 33.0

Kuşe Kağıt

2020

(görsel: yapikrediyayinlari.com.tr, bilgi: babil.com, yapikrediyayinlari.com.tr)

Kitap Hakkında

“Karialılar – Denizcilerden Kent Kuruculara / The Carians – From Seafarers to City Builders”

Bu kitapta Karia Bölgesi‘nin prehistorik çağlara tarihlenen en erken yerleşimlerinden Geç Osmanlı Dönemi‘ne uzanan arkeolojik ve tarihi geçmişi hakkında bugüne dek yapılmış çalışmaların ve güncel araştırmaların bir özeti sunulmuştur. Anadolu Yarımadasının güneybatı kesiminde yer alan ve Antikçağda Karia olarak bilinen coğrafi bölgenin kuzey sınırını Büyük Menderes Vadisi, doğu sınırını Dalaman Çayı belirler.

MÖ 2. binyıla tarihlenen yazılı kaynaklarda birçok kez adı geçen Karialıların, Hitit istilaları karşısında Anadolu halklarını destekledikleri ancak daha sonra Mısırlılar karşısında Hititlerin yanında yer aldıkları görülür.

Karialıların adı, tüm Akdeniz‘de geçtikleri yerleri talan ederek Geç Tunç Çağı‘nın güçlü imparatorluklarının çöküşüne katkıda bulunan efsanevi “Deniz Kavimleri” arasında da anılır. İlerleyen dönemlerde, Homeros, Karialıların Yunanlara karşı Troia kentini savunmaya gelen halklar arasında yer aldığından bahsederken “savaşmaya bir kız gibi altınlarla süslü geldiler” sözleriyle Karialıların zenginliğini vurgular.

The aim of this book is to present a brief overview of archaeological and historical research on Caria from the very first signs of occupation in the Prehistoric times to the Late Ottoman period. The region occupied by ancient Caria can roughly be described as the southwestern portion of the Anatolian peninsula South of the Menderes Valley and west of the Dalaman River.

The Carians are mentioned several times in the 2nd millennium BCE for having supported the fight of Anatolian nations against the Hittite invaders and later to have fought beside the Hittite kings against the Egyptian forces. They were also counted amongst the legendary Sea

People, traveling the Mediterranean, spreading destruction on their path and bringing down some of the most powerful empires of the Late Bronze Age. Later, Homer mentions them in the list of allies who came and supported Troy against the Greeks, emphasizing the wealth of the Carians, who “came to fight decked like a girl with gold”.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI