Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa

Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa

Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa

Ortak Çalışma Eseri

T.C. Dz. K.K. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Yayını

133 Sayfa

Boyut: 20.8 x 29.5

Karton Kapak – 1. Hamur

1989

Kitap Hakkında

Önsöz

Kapdan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın Biyografisi ile en önemli eseri olan Kışla ve Kışla Camii’ne ait teyid edilmiş somut bilgi ve belgeleri içeren bu doküman Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Karargahı tarafından bir yılı aşkın bir zaman içinde yapılan araştırma ve incelemeler sonunda 1988 yılında hazırlanmıştır.

Gerek Üniversiteler ve İstanbul Bölgesi Vakıflar Genel Müdürlüğü ile, gerekse Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yapılan çalışmalar sonucu bulunan bilgi ve belgelerle esere bilimsel bir nitelik kazandırılması yoluna gidilmiştir.

Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen; Deniz Albay Zeki S. İLKER’e, İlkim SANCAKTAROĞLU’na ve Araştırmacı Muzaffer POLAT’a takdirlerimi sunarım. Ayrıca yapılan çalışmalarda gerekli bilgi ve belgelerle bizlere yardımcı olan başta Başbakanlık Osmanlı Arşivi Genel Müdürlüğü’ne, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi – Rölöve – Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanlığına, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanlığına, İstanbul Bölgesi Vakıflar Müdürlüğüne, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Sayın Fahri Ç. DERİN’e, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu ve Arşivi Müdürlüğü’ne, İstanbul Vakıflar Müdürlüğü Kültür ve Arşivi Müdürlüğü ile Yıldız Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Mimarlık Fakültesi Rölöve – Restorasyon Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Y. Mimar ve Arkeolog Lemi Ş. Merey ile Deniz Müzesi Komutanlığı’nda görevli Arşiv Uzmanlarına teşekkür ederim.

Vural BAYAZIT – Koramiral

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı

İçindekiler:

İçindekiler 5

Önsöz 7

Biyografi 1 – 51

Kalyoncular Kışlası (Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası) 52 – 65

Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası Camii 66 – 132

Bibliyografya 133

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI