Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatıraları

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatıraları

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatıraları

Yazar: Seyyid Muradi Reis

Çamlıca Basım Yayın

280 Sayfa

ISBN:  9944-905-65-7

Boyut: 13.5 x 21.0

(görsel ve bilgi: camlicabasim.com)

Kitap Hakkında

Denizciliğe, küçük bir gemi reisliği ile başlayıp günün birinde kaptân-ı deryâ olan Barbaros Hayreddîn Paşa’nın hayatının bütün safhalarını maddesiyle manasıyla, inceden inceye anlatan bu eser, Kanunî Sultan Süleyman Han’ın emri üzerine Seyyid Muradî tarafından kaleme alınmıştır.

Seyyid Muradî, Hayreddin Paşa’nın yanında ve hizmetinde bulunmuş reislerdendir. Çok açık bir Türkçe ile yazdığı eserindeki hadiselerin bir kısmını Barbaros Hayreddin Paşa’dan, bir kısmını gazalara iştirak edenlerden işiterek kaleme almış; çoğuna ise bizzat şahit olmuştur

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI