Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

İstanbul Deniz Müzesi - Naval Museum

İstanbul Deniz Müzesi - Naval Museum

İstanbul Deniz Müzesi - Naval Museum

Yazar: Haluk Özdeniz

Ak Yayınları  – Sanat Kitapları Serisi

64 Sayfa

Boyut: 22.8 x 29.8

Şömizli Karton Kapak – Kuşe Kağıt

1978

Kitap Hakkında

Akbank’ın kültür yayınları dizisinde; mimari, resim, heykel, süsleme sanatları ve eski Türk sanatları ile bu sanatların ender örneklerini toplayan müzelerimize de yer vermekle gösterdiği ilgi, milli değerlerimizin eksiksiz tanıtılması yönünden çok yararlı bir hizmet olmaktadır.

Bu kitabın; Deniz Müzesi koleksiyonlarını, genel anlamda da olsa tanıtacak ilk yayın oluşu, önemli bir boşluğu dolduracağı inancını veriyor.

Metinler; önsöz, giriş, tarihçe ve müze seksiyonları ile buralardaki eserlerin, yer kısıtlılığı sebebiyle önemli olanlarından ancak bir kısmını belirtecek şekilde hazırlanmıştır. Bunun için, binlerce eski eşya ve dokümanı teker teker tanıtacak bir katalog olarak yorumlanamıyacağı tabiidir.

Kitabın, hazırlanma iznini veren Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Sayın Bülend Ulusu’ya, yayınlanmasını sağlayan Akbank’a, çalışmalarımda beni teşvik eden Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral aayın Sabahattin Ergin’e, yardımcı olan müze ilgililerine ve fotoğrafların çekiminde özen gösteren sayın Sami Güner’e teşekkür ederim.

Haluk Özdeniz – Deniz Müzesi Müdürü

İçindekiler

-Önsöz 4

-Giriş 5

-Tarihçe 7

-Müze Teşhir Bölümleri 10

BiRiNCi BÖLÜM – MÜZE BİNASI 11

A – ZEMİN KATI 11

1 – Giriş Holü 11

2 – Silahlar, Tersaneler Salonu 11

3 – Kırım Harbi Salonu 14

4 – Mahmudiye Kalyonu Salonu 14

5 – Atatürk Salonu 15

6 – Kaza Şehitleri Salonu 16

7 – Kabul salonu 18

B – MÜZE BİNASI – BİRİNCi KAT 18

1 – Gemi İsim Levhaları Ve Padişah Tuğraları 18

2 – Birinci Kat Holü – İstanbul Tabloları ve Piri Reis Köşesi 19

3 – Deniz Muharebeleri, Gemi Modelleri Ve Kaptan-ı Deryalar Salonu 19

4 – Hızır Hayreddin Paşa (Barbaros) Salonu 20

5 – Turgut Reis Salonu 23

6 – Kıyafetler Salonu 23

7 – I. Dünya Harbi Salonu 28

8 – Bahriye Mektebi Salonu 29

9 – Fatih Sultan Mehmed Salonu 30

C – MÜZE BİNASI BODRUM KATI 30

1 – Yakın Dönem(II. Meşrutiyet) Gemi İsim Levhaları, Armalar Ve Tuğralar Köşesi 30

2 – Bodrum Kat Holü 31

3 – Yavuz Muharebe Kruvazörü Salonu 32

4 – Haritalar, Fenerler, Sancaklar, Alemler Salonu 32

5 – Mayınlar, Torpedolar Ve Levhalar Salonu 33

6 – Torpedolar, Kampanalar, Cumhuriyet Devrinde Hizmet Dışı Edilmiş Gemi İsim Levhaları Ve Hatıra Eşyaları Salonu 33

7 – Torpedolar, Kampanalar Ve Hizmet Dışı Gemilere Ait İsim Levhaları Ve Hatıra Eşyalar Salonu 33

İKİNCi BÖLÜM – TARİHİ KAYIKLAR GALERİSİ 35

1- Tarihi Saltanat Kadırgası 35

2 – Padişah Ve Padişah Haremi Kayıkları 37

3 – Saray Erkanına Ait Mabeyn Kayıkları 42

4 – Piyade Kayıkları 42

5 – Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Piyade Kayıkları, Filikalar Ve Botlar 42

6 – Gemi Baş Figürleri Ve Baş-Kıç Armaları 43

7 – Yelken Devri Gemilerine Ait Donanım Gereçleri 43

8 – Gemiler ve Saltanat Kayıklarına Ait Çeşitli Süslemeler Ve Kürekler 43

9 – Tarihi Gemilerimize Ait Yarım Modeller Ve Armalar 43

10 – Padişah Tahtı Ve Koltuğu 43

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – AÇIK TEŞHiR ALANLARI 44

1 – Mezar Taşları 44

2 – Taş Kitabeler 44

3 – Taş Tuğralar 44

4 – Taş Kalıntılar 44

5 –  Sanat Eserleri 44

B – METAL EŞYA 46

1 – Toplar, Kovanlar, Su Bombaları 46

2 – Çeşitli Metal Gemi Aksamı; Tarihi Zincir 47

3 – Metal Sanat Eserleri 48

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI