Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Heligoland Muhaberesi

Heligoland Muhaberesi

Heligoland Muhaberesi

Yazar: Süruri Akalın

Deniz Matbaası

50 Sayfa – 1 Kroki

Boyut: 16.4 x 23.8

İnce Karton – 3. Hamur

1937

İçindekiler:

Heligoland Muhaberesi 1

Harbin Başındaki Vaziyet 1

Harekat Planları 4

1-Coğrafi Durum 4

Kuvvetler Nisbeti 5

Üsler 6

Alman Donanma Komutanına Verilen Harekat Emri 9

28- Ağustos Muhaberesi 14

28 – Ağustos – 1914 Sabahı Alman Donanmasının Konuşu 17

Muharebe Nasıl Başladı 18

Birinci Safha 18

Şimdi Muharebe Safahatını Birer Birer Tetkik Edelim 21

Strasburg Kruvazörü 31

Mainz Kruvazörü 31

Muharebe Kruvazörleri 39

Heligoland Muharebesinde İki Tarafın Zayıatı 45

Muhripler 46

Muharebenin Sevkulceyşi Neticeleri 47

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI