Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Gazi Hamidiye'nin Şanlı Maceraları - Rauf Orbay Ve Hamidiye

Gazi Hamidiye'nin Şanlı Maceraları - Rauf Orbay Ve Hamidiye

Gazi Hamidiye'nin Şanlı Maceraları - Rauf Orbay Ve Hamidiye

Yazar: Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu

Yeditepe Yayınevi

280 Sayfa

ISBN: 9789756480533

Boyut: 13.5 x 21.0

Karton Kapak – 2.Hamur

2006

Kitap Hakkında

1912-1913 Balkan harbinin deniz harekâtı, İmroz ve Mondros savaşlarının millî gururu okşayıcı tek olayı, yiğit Hamidiye´nin şanlı akınları hakkında bugüne kadar pek çok şey yazıldı, türlü görüşler ileri sürüldü. Fakat ekserisi esassız rivayetlere, siyasî ihtiraslara, günlük politika dedikodularının çürük temellerine dayanan bu neşriyat arasında “tarih” adı verilebilecek, tarafsız hatıralara ve tesbitlere pek rastlanmadı.
Balkan harbindeki bu kahraman kruvazörümüzün fedakâr süvarisi Kolağası Hüseyin Rauf Bey’in (Rauf Orbay), Balkan harbinin deniz savaşlarındaki mücadeleleri bahsine gelince bu alanda da, tarih ve deniz savaşlarını konu alan Batı´daki yazarların anladıkları şeklide, müspet, kesin, genelin kolaylıkla kavrayabileceği şekilde izahlı bir bilgiye sahip bulunmuyoruz.

Gazi Hamidiye’nin bütün hareketlerine katılmış genç topçu subayı Mühendis Şakir Efendi’nin, gemiye tayininden itibaren, günü gününe tutmuş olduğu hâtıra defterinden oluşan bu eser ise, söz konusu tüm bu bilinmezlikleri açıklığa kavuşturacak bir niteliğe sahiptir.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI