Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Ertuğrul Fırkateyni

Ertuğrul Fırkateyni

Ertuğrul Fırkateyni

Yazarlar: Arif Hikmet Fevzi Ilgaz, Hasene Ilgaz

Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yayınları

149 Sayfa

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2012

Kitap Hakkında

Ertuğrul Fırkateyni kitabını derlediğimiz ve yazdığımız günlerden bu yana elli yıldan fazla geçti. Biz bu acı hatırayı toplumun o günkü görüş ve düşünüşü olarak gençlere armağan etmeyi düşünerek uzun yıllar hazırlamaya çalışmıştık.

Kitapta göreceğiniz kelimeler, cümleler o günkü kuşağın dilidir. Onları bu tarihi vesikaların içinden çıkarmaya imkanımız olmadı ve yapamazdık. Bizi bağışlamanızı dileriz.

Ertuğrul Fırkateyni kitabını hazırlarken örnek bir aile çalışması göstermiş olduk.

Deniz Güverte Kurmay Binbaşı olan kardeşim Hikmet Fevzi Ilgaz ne yazık ki yüzüncü yılın anılmasına yetişemedi. Hikmet Ilgaz, uluslararası bir deniz uzmanı idi. Gemilerin ve gemicilerin en yakın dostu idi. Vefatını haber alamayanlar onu evinden, iş yerinden yıllarca aradılar. İspanya, İngiltere, Rusya hatta Amerika’daki gemi ihtilaflarını o çözer, hallederdi.

Bir aralık Baltık Denizi’nde, kışın birdenbire bastırması yüzünden bir gemi buzlar arasında sıkışmış kalmıştı. Geminin yardım isteği üzerine hemen koşmuş, bir hafta içinde gece gündüz çalışarak buzları kırdırarak veya eriterek, gemiyi kurtarmıştı.

Finlandiyalılar bu çalışmaları buzlar üzerinde izleyerek gitarlarını çalmışlar, milli şarkılarını söylemişle; danslar yapmışlar, gemicin kurtarıldığı gece onu, omuzlarında gezdirmişlerdi.

Aynı zamanda Van Gölü’nde sık sık olan deniz kazalarını da o önlemiştir. Kitapta görülen haritalar, planlar da eşimindir. Deniz Müzesi’ne vefatından sonra verdiğimiz gemi resimleri arasından seçilen Ertuğrul Fırkateyni bir aralık Savarona Salonu’nda teşhir edilmiştir.

Yüzüncü yıl münasebetiyle tekrar o günleri hatırladık, üzüldük. Milletçe bu acıya katılır, aziz şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliriz.

Hasene Ilgaz

İstanbul 1990

Yıl: 1890

Yer: Japonya

Beşyüz cesur asker, iki yıl süren maceralı bir deniz yolculuğunun sonunda memleketlerine dönmenin sevincini yaşıyorlardı.

Ta ki Osima Burnu’nda hırçın dalgalar tarafından, kayalıklara sürüklenene kadar…

…..

“Osima Fener Kulesi’ndeki Japon nöbetçi zabiti, gece yarısında kapının vurulduğunu duydu. Bu sesi evvela fırtınanın çıkardığı sese hamlederek, aldırmadı. Fakat kapının önünde devamlı bir inilti geliyordu. Hayret ve taaccüple kuleden aşağı inerek kapıyı açtı. Sırılsıklam bitkin bir gemici baygın halde kucağına düştü.”   (Arka Kapaktan)

İçindekiler

-Önsöz 3

-Vakfımıza Ait Bilgilerin Özeti 5

-Ertuğrul Fırkateyni 6

-Mutlakiyet Devrinde İmparatorluk Bahriyesi 7

-Ertuğrul Neden Japonya’ya Gönderildi 11

-Seyahat 30

-İlk Talihsizlikler 42

-Ertuğrul’un Süveyş Kanalı’ndan Geçişi 46

-Singapur’dan Saygon’a Hareket ve Fırtınaya Tesadüf 86

-Ertuğrul’un Hong-Kong’tan Hareketi ve Fırtınaya Tutularak Fuço’ya İltica Etmesi 99

-Fuço-Nagazaki Seyahati 101

-Nagazaki-Kobe Seyahati 101

-Avdet 117

-Ertuğrul Fırkateyni’nin Son Dakikaları 120

-Tokyo’da Facianın Haber Alınması 128

-Kurulanların Sağlık Durumu 131

-Araştırmanın Sonucu 134

-Kurtulanların Avdeti 135

-Facianın İstanbul’daki Akisleri 138

-Kurtulanlar 140

-Sözlük 142

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI