Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Ege Jeopolitiği Cilt II

Ege Jeopolitiği Cilt II

Ege Jeopolitiği Cilt II

Editörler: Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker, Dimitrios İoannidis

Nobel Akademik Yayıncılık

1832 Sayfa

ISBN: 978-605-033-215-5

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1.Hamur

2020

(görsel: researchgate.net, bilgi: pelikankitabevi.com.tr, dr.com.tr, researchgate.net)

İçindekiler:

İKİNCİ CİLT

7. BÖLÜM – KÜRESEL VE DİĞER BÖLGESEL AKTÖRLERİN EGE DENİZİ POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ

-U.S. Foreign Policy in the Aegean Geopolitics – Dimitrios Ioannidis 1033

-Ege Denizi’ndeki Sorunlar ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Ege Denizi Politikası – Soner Karagül-Gülşah Özdemir 1044

-Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye ve Yunanistan ile Ticareti ve Ege Denizi’nin Önemi – Hüseyin Gençer 1058

-Hindistan’ın Ege Denizi Politikası – Murat Pınar-Soyalp Tamçelik 1069

-İngiltere ve Ege Denizi: Hegemonya’dan Yumuşak Güç’e Ege Denizi’nde İngiliz Dış Siyasetinin Oluşturulması – Sezai Özçelik-Murad Duzcu 1085

-Libya’nın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz Politikası – Hande Sapmaz-Soyalp Tamçelik 1100

-NATO’nun Ege Denizi Politikası – Dinçer Bayer 1126

-Avrupa Enerji Birliği Stratejisi ve Ege Denizi – Çiğdem Pekar 1141

-AB’nin “Sürdürülebilir Mavi Ekonomi” ve “Sürdürülebilir Mavi Büyüme” Stratejileri Çerçevesinde Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki Faaliyetleri – Çiğdem Pekar 1151

8. BÖLÜM – EGE DENİZİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ

-Ege ile Akdeniz Havzasındaki Enerji Rekabeti ve Jeoekonomik Gelişmeler – Mehmet Şahin-Erkan Zan 1163

-Türkiye’nin Enerji Güvenliği ve Ege Denizi – Gökhan Yılmaz-Soyalp Tamçelik 1172

-Türkiye’nin Enerji Arzını Çeşitlendirme Hedefi ve Ege Bölgesi – Cemal Kakışım 1199

-The EU-Turkey Accession Negotiations on Energy With Cyprus in the Game: Will the Political Maneuvers Have an Impact on the Energy Collaboration Between Turkey and Greece in the Aegean Region? – Arzu Yorkan 1216

-Understanding the Sui Generis Energy Security Parameters of the Black Sea and Their
Possible Impact on the Aegean Sea in the 21St Century – Sina Kısacık 1226

-How Will the Existing and Probable Eastern Mediterranean Energy Security Parameters
Affect the Eurasian and Aegean Sea Energy Geopolitics in the 21St Century? – Sina Kısacık 1254

-Kuzey Afrika Enerji Güvenliği ve Ege Denizi – Gökhan Yılmaz-Abdullah Sayın-Soyalp Tamçelik 1274

-Kızıldeniz Enerji Güvenliği ve Ege Denizi – İbrahim Arslan 1288

-Basra Körfezi Enerji Güvenliği ve Ege Denizi – İsmail Hakkı Elçi 1300

-Hazar Havzası Enerji Güvenliği ve Ege Denizi – Muhammed Emin Kocaman 1312

-Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Ege Denizi – Aylin Çelik Turan 1325

-Nükleer Enerji Potansiyeli ve Ege Denizi – Levent Uzunçıbuk 1339

-Stratejik Enerji Yönetimi ve Ege Denizi – Emre Çıtak 1355

9. BÖLÜM – EGE DENİZİ’NİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SON DÖNEMDEKİ YENİ ULUSLARARASI GELİŞMELER

-Bir Ontolojik Sorun Olarak “Ege Denizi’ndeki Adalar” Sorununun İhtilaflı Tarafların (Türk[iye]-
Yunan[istan]) İlişkilerine Etkisi ve Bu Süreçte Yaşanan Krizler – Alperen Kürşad Zengin 1365

-Orta Doğu’da Arap Baharı Sonrası Gelişmelerin Ege Deniz Güvenliğine Etkileri – Nurettin Taşar-Soyalp Tamçelik 1375

-Mülteci Krizi ve Ege Denizi Güvenliği – Oktay Bingöl 1396

-Sahra-Altı Afrika’daki İstikrarsızlık ve Çatışmalar Bağlamında Ege Denizi Güvenliği – Ayşe Gülce Uygun-Belma Engin Güder 1411

-Suriye Krizi ve Ege Denizi Güvenliği – Özkan Gönül 1426

-Libya Krizi ve Ege Denizi Güvenliği – Serdar Çukur 1439

-AB Politikaları ve Stratejileri Çerçevesinde Ege’de Yaşanan Yeni Gelişmeler ve İlan Edilmiş Koruma Alanları Sorunu – Alaettin Sevim 1449

-Arama Kurtarmaya İlişkin Düzenlemeler ve Ege Denizi’nde Arama Kurtarma Sorumluluğu Sorunu – Alaettin Sevim 1481

-Günümüzde Ege’de Yaşanan Sorunlar ve Öneriler – Hüseyin Çelik 1498

10.BÖLÜM – EGE DENİZİ’NDE DENİZ GÜCÜ VE DENİZ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER

-Sea Power Rivalry and Naval Warfare Capabilities in the Aegean Sea: Greco-Turkish Conflict – Hasret Çomak-Burak Şakir Şeker 1505

-Türk Savunma Sanayi ve Askerî Yeterlilikler: Durum Tespiti ve Gelecek İçin Öneriler – Nejat Doğan-Dora Uzkesici 1517

-Ege Denizi’nde Yasa Dışı Göç Hareketlerini Önleme Çabaları ve Frontex Örneği – Mehlika Özlem Ultan 1547

-Ege Denizi’nde Düzensiz Göç: Türkiye ve Uluslararası İşbirliği – Ayşe Gülce Uygun 1556

-Ege Denizi’nde Göçmen Kaçakçılığı ve Deniz Güvenliği – Furkan Yıldız 1567

-Ege Denizi’nde Deniz Haydutluğu ve Güvenlik – Bekir Evin 1577

-Ege Denizi’nde Silahlı Soygun ve Güvenlik – Bekir Evin 1588

-Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Gerçekleştirilen Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme ve Protokol: Ege Denizi’nde Terörizm ve Güvenlik – Melis Atasoy 1597

-Geri Kabul Anlaşmaları Bağlamında Türk-Yunan İlişkileri – Ferda Özer 1605

-Açık Denizde Kaçakçılığı Önlemek Maksadıyla Yapılan Sözleşmeler ve Ege Denizi – Fahri Erenel 1615

-Konteyner Güvenliği Girişimi (CSI)-Ege Denizi’nde Silah Kaçakçılığı ve Güvenlik – Fahri Erenel 1628

-Ege Denizi’nde Uyuşturucu Ticareti ve Güvenlik: Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesi (Viyana Konvansiyonu) – Furkan Yıldız-Pelin Dikmen Yıldız 1651

11. BÖLÜM EGE DENİZİ BÖLGESİNDEKİ EKONOMİ-POLİTİK GELİŞMELER

-Demir Leblebi: Ege Denizi Bölgesindeki Ekonomi-Politik Gelişmeler – Canan Özge Eğri-Aslı Okay Toprak 1667

-Ege Denizi Ekonomisinde Politik Gelişmeler ve Yunanistan – Esra Ballı-Müge Manga 1687

-Ege Denizi Ekonomi-Politiği ve Türk-Yunan Ticari İlişkileri – Hanife Bıdırdı 1704

-Ege Denizi’nde Ekonomik İşbirliği Girişimleri – Hatice Nur Germir 1716

-Ege Denizi Ekonomi-Politiği ve AB – Işıl Demirtaş 1724

-Ege Denizi Ekonomi-Politiği ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı – Hatice Nur Germir 1740

-Ege Denizi Ekonomi-Politiği ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) – Hatice Nur Germir 1746

-Çin’in Dış Politika Uygulamasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin Ege Denizi’ne Yansımaları – Serdar Altun-Soyalp Tamçelik 1751

-Ege Denizi’ne Mücavir Ülkelerde Ekonomi-Politik Değişim – Hatice Nur Germir 1779
Sustainable Development Performance in the Aegean: Greece and Turkey a Comparative Analysis – İ. Melih Baş 1785

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI