Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti

Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti

Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti

Yazar: Selahattin Özçelik

Türk Tarih Kurumu Yayınları

352 Sayfa

ISBN: 975-16-1294-2

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1. Hamur Kağıt

2000

(görsel: ttk.gov.tr, bilgi: ttk.gov.tr, kitapyurdu.com)

İçindekiler

-ÖNSÖZ

-KISALTMALAR

-KAYNAKLAR

-GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM – DONANMA CEMİYETİ’NİN KURULUŞU VE TEŞKİLATLANIŞI

I – DONANMA CEMİYETİ’NİN KURULUŞU İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

A – Donanma Cemiyetinin Kuruluşu

B – Donanma Cemiyeti’nin Fahrî Reisliği Meselesi

C – Nizamnâme-i Esasî
II – DONANMA CEMİYETİ’NİN TEŞKİLATLANIŞI

A – Umumî Kongre

B – Merkez İdare Heyeti

C – İstanbul Teşkilatı

1-Resmi Dairelerde Kurulan Donanma Cemiyeti Şubeleri

2-İstanbul Vilayeti Donanma Cemiyeti Şubeleri

D – Taşra Teşkilatı

E – Yurt Dışı Teşkilatı

1- Donanma Cemiyeti Paris Şubesi

2- Donanma Cemiyeti Berlin Şubesi

3- Donanma Cemiyeti’nin İslam Memleketlerinde Teşkilatlanışı

a-Girit’te Kurulan Donanma Cemiyeti Şubeleri

b-Donanma Cemiyeti Kıbrıs Şubeleri

c-Donanma Cemiyeti Mısır Şubeleri ve Diğer Afrika Ülkelerinde Teşkilatlanma Faaliyetleri

d-Donanma Cemiyeti’nin İran’da Teşkilatlanışı

e-Hint Yarımadası ve Çin Hindi’ndeki Faaliyetleri
III – CEMİYETİN DENETLEME USÛLÜ

A- Donanma Cemiyeti’nin Denetleme Usûlü

B – İrşat Ve Teftiş Heyetleri
İKİNCİ BÖLÜM – DONANMA CEMİYETİNİN FAALİYETLERİ
I – DONANMA CEMİYETİ’NİN FAALİYETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

II – ASKERÎ FAALİYETLER

A – Donanma Cemiyeti’nin Gemi Satın Alması

1-Almanya’dan Satın Alınan Gemiler

a-Torpido Muhripleri

b-Zırhlı Muhripler

2- İngiltere’den Satın Alınan Gemiler

a-Nakliye Gemileri

b-Harp Gemileri- Zırhlılar

3- Romanya’dan Satın Alınan Gemiler

B – Donanma Cemiyeti’nin Temin Ettiği      Diğer Askeri Mühimmat

C – Donanma Cemiyeti’nin Türk Havacılığına Hizmetleri
III – KÜLTÜR FAALİYETLERİ

A – Donanma Mecmuası

B – Düstûr

C – Cemiyete Bağışlanan Kitaplar

D – Donanma Cemiyeti Tiyatrosu Ve      Sinema Faaliyeti

E – Donanma Cemiyeti ve Pierre Loti

F – Diğer Kültür Faaliyetleri

IV – SPOR FAALİYETLERİ

V – İKTİSADÎ ÇALIŞMALAR

A – Tersane İnşası Çalışmaları

VI – ZİRAAT FAALİYETLERİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – DONANMA CEMİYETİ’NİN MALÎ KAYNAKLARI VE SONU

I – MALÎ KONULARDA TAKİP EDİLEN USÛL

A – Donanma Cemiyeti’nin Münasebette       Bulunduğu Bankalar
II – DONANMA CEMİYETİ’NİN GELİRLERİ

A – Nakdî Gelirler

1- Sultan II. Abdülhamit’in Mücevherleri

2- Hanedan Üyelerinin İaneleri

B – Aynî Gelirler

C – Donanma Cemiyeti’ne Yurt Dışından Yapılan Yardımlar

D – Cemiyet’in Gelirlerini Artırmak İçin Yapılan Çalışmalar

1-Donanma Sigara Kağıtları ve Kibritleri

2-Donanma Piyangosu

3-Beyannâme Yayını ve “Edinburg Beyannâmesi”

4- Donanma Madalyası

III- DONANMA CEMİYETİ’NİN SONU

-SONUÇ

-BİBLİYOGRAFYA

-DİZİN

-EKLER

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI