Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Antik Dönem Denizciliğinde Tenedos / Bozcaada - Kıyısal Kullanım Ve Ticaret

Antik Dönem Denizciliğinde Tenedos / Bozcaada - Kıyısal Kullanım Ve Ticaret

Antik Dönem Denizciliğinde Tenedos / Bozcaada - Kıyısal Kullanım Ve Ticaret

Yazar: A. Onur Bamyacı

Troia Vakfı Yayınları

194 Sayfa

ISBN: 9786056373008

Boyut: 19.0 x 24.0

2013

(görsel ve bilgi: arkeolojisanat.com)

Kitap Hakkında

 

Çağlar boyunca çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan Troas Bölgesi arkeolojisi içerisinde sahip olduğu ünik ve stratejik konumu nedeniyle Tenedos/ Bozcaada sürekli gelişen olaylar içerisinde yer almış ve antik kaynaklarda sıkça adının geçmesine neden olmuştur.

Tenedos/Bozcaada’nın Homeros destanlarında yer bulmasının en önemli nedenlerinden birisi kuşkusuz Troia’ya yakınlığı ve Troia yerleşiminin Anadolu ve Güneybatı Avrupa arasında köprü görevi gören önemli bir coğrafi nokta üzerinde yer almasıdır. M.Ö. III. binden itibaren Tenedos/Bozcaada’nın değişen fiziki coğrafyasının gelişiminin incelenerek, buna bağlı olarak değişen kıyı çizgisi ve deniz seviyesiyle adanın fiziki coğrafyasında kullanılabilecek olası liman bölgelerinin tespit edilmeye çalışılması, adanın antik dönem deniz ticaretindeki rolü, buna bağlı olarak gelişen kıyısal kullanımı, Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege arasında gerçekleşen deniz ticaretinde adanın stratejik bir geçiş ve bağlantı noktası olduğunun arkeolojik veriler ışığında açıklanması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI