Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Anadolu'da Neolitik Dönem Denizcilik Faaliyetleri

Anadolu'da Neolitik Dönem Denizcilik Faaliyetleri

Anadolu'da Neolitik Dönem Denizcilik Faaliyetleri

Yazar: Koray Alper

Gece Kitaplığı

174 Sayfa

ISBN: 9786258032086

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2021

(görsel: dr.com.tr, bilgi: kirmizikedi.com, dr.com.tr)

Kitap Hakkında

İnsanoğlunun var olduğu prehistorik dönemlerden itibaren kültürlerin çeşitli amaçlarla birbirlerini etkilemiş oldukları bilinmektedir. Son yıllardaki çalışmaların da katkılarıyla, söz konusu etkileşim sırasında kara bağlantılarının yanı sıra denizlerin de kullanıldığını görmekteyiz.

Denizlerin etkileşimde kullanılan bir yol olarak kabul edilmesinin yanı sıra, erken dönem denizcilik faaliyetlerinde kullanılan teknik ve teknolojinin nasıl olduğu büyük bir soru olarak kalmaktadır.

Erken dönemlerdeki denizcilik faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirildiğinin konu edildiği ve cevaplarının arandığı “Anadolu Kıyı Şeridi Neolitik Dönem Yerleşimleri Denizcilik Faaliyetleri ve Deneysel Arkeolojide İlkel Bir Deniz Aracı Üretimi ve Seyahat Çalışması” adlı doktora tez çalışması gerçekleştirilmiştir. Tez çalışmasından türetilen “Anadolu’da Neolitik Dönem Denizcilik Faaliyetleri” adlı bu kitap da elde edilen verilerin konuya ilgi duyan daha geniş kitlelere ulaştırılabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI