Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

25. Yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı - Turkish Coast Guard Command In Its 25th Year

25. Yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı - Turkish Coast Guard Command In Its 25th Year

25. Yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı - Turkish Coast Guard Command In Its 25th Year

 

Eşgüdüm: Dz. Yb. Ahmet Kendir

Görseller: Tahsin Ceylan, Kadir Kır, Sahil Güvenlik Komutanlığı Foto-Film Merkezi

İngilizce Çeviri: Nova Tercüme, Dz. Tğm. Deniz Gebeş, Gv. Atğm. Kıvanç Ok

193 Sayfa

Ciltli Kapak – Kuşe Kağıt

Kitap Hakkında

Bugün büyük zenginlik kaynağı olan denizlerden dünya çapında yılda yedi trilyon dolar gelir elde edilmekte, tüm dünyada yılda ortalama 90 milyon ton su ürünleri avlanmakta, petrolün yüzde otuzu, doğal gazın yaklaşık yarısı denizlerden çıkartılmaktadır. Dünya ticaretinin de yüzde doksanı denizler üzerinden yapılmaktadır.

Tarihsel süreç içerisinde denizler kendisine gereken önemi verip ilgi gösterenlere güç, gönenç, güvenlik ve huzur vermiş; kendisini ihmal edenleri ise her dönemde toprak, gönenç ve hatta onur kaybı ile cezalandırmıştır.

Tarihte denizciliğe erken adım atmış uluslar, günümüzde o ilk adımların ivmesi ile gelişmelerine devam etmişler, yenilenmişler ve hiç yavaşlamamışlardır.

Denizcilik, günümüzde değeri giderek artan, yaşam ufkunu genişleten, özgürlük, mutluluk, zenginlik, güç sağlayan ve saygınlık kazandıran bir uğraş olmuştur.

Denizlerin öneminin artması ile birlikte güvenlik kavramı da savunma ve emniyet kavramlarının önüne geçmiştir.

Türkiye, birleştirdiği üç kıtanın bir ara kesiti olarak dünya tarihinin büyük bir bölümünün yazıldığı coğrafya olan Avrasya’nın en kritik bölgesindedir.

Bu eşsiz coğrafyaya sahip Türkiye’nin, güvenlik ve gönenci vazgeçilmez bir şekilde çevrelendiği denizlerle iç içedir. Bulunduğu yarımada coğrafyası ile Türkiye bir deniz ülkesidir.

Deniz ülkesi Türkiye’nin denizci bir devlet ve millet olma önünde attığı adımlar yetersiz kalmıştır.

Türkiye’nin denizci bir ülke olması için; bizler denizin önemini anlayan, denizi seven, onun her türlü zor koşullarına tahammül gösterebilen ve denizciliği bir tutku olarak benimseyen insanlar olmalıyız. Aynı zamanda Mavi Vatanımız denizlerimizi etkin olarak kullanmalı ve denizlerde güven ve huzur ortamını eksiksiz olarak sağlamalıyız.

Asli görevi denizlerde güven ve huzuru sağlamak olan ve bu yıl 25’inci yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımız korkulan değil, sevilen, saygı duyulan, denizlerimizde güven veren ve dünyada örnek alınacak bir Komutanlık olmayı kendisine vizyon edinmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığımız vizyonunu gerçekleştirmek amacıyla; Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri doğrultusunda belirlediği ve Türkiye’nin çağdaşlık ve gelişmişlik limanına eriştirecek rotada azim ve kararlılıkla ilerlemektedir.

İçindekiler:

-Önsöz Foreword 10

DÜN YESTERDAY 12

-Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarihçesi The History of Turkish Coast Guard Command 14

-Komutanlarımız Our Commanders 32

BUGÜN TODAY 34

-Misyonumuz Our Mission 38

-Temel Değerlerimiz Our Core Values 40

-Kuruluşumuz Our Structure 42

-Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı The Coast Guard Black Sea Region Command 46

-Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı The Coast Guard Marmara and Straits Region Command 50

-Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı The Coast Guard Aegean Sea Region Command 56

-Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı The Coast Guard Mediterranean Region Command 62

-Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı The Coast Guard Air Command 68

-Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı The Coast Guard Training and Education Command 72

-Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı The Coast Guard Supply Center Command 78

-Sahil Güvenlik Onarım Destek Komutanlıkları The Coast Guard Maintenance Support Commands 82

-Unsurlarımız Our Platforms 86

-Görevlerimiz Our Duties 120

-Uluslararası İlişkiler International Relations 144

-Sosyal Faaliyetler Social Activities 154

-ALO 158 – Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı CALL 158 – The Coast Guard Notification and Request Line 162

YARIN TOMORROW 164

-Vizyonumuz Our Vision 166

-Sahil Güvenlik Komutanlığının Yeniden Yapılandırılması Restructuring of the Coast Guard Command 168

-Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi The Coastal Surveillance Radar System (CSRS) Project 170

-1700 Tonluk Arama Kurtarma Gemisi Projesi 1700 Tons Search and Rescue Vessel Project 172

-80 Sınıfı Sahil Güvenlik Botu İnşa Projesi 80 – Class Coast Guard Boat Construction Project 174

-KAAN – 33 Sınıfı Bot ve STAMP Projesi KAAN – 33 Class Boat and STAMP Project 176

-KAAN – 19 Sınıfı Bot Projesi KAAN – 19 Class Boat Project 180

-AB 412 EP Helikopter Projesi AB 412 EP Helicopter Project 182

-Sahil Güvenlik Gözetleme Uçağı Meltem – II Projesi The coast Guard Surveillance Aircraft Meltem – II Project 184

-Üzerinde Çalışılan Projeler Projects Underway 186

-Yapılanma Projeleri Structuring Projects 188

-Sonsöz Afterword 190

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI