Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

1565 Malta Kuşatması Saray Freskleri

1565 Malta Kuşatması Saray Freskleri

1565 Malta Kuşatması Saray Freskleri

Yazar: Mehmet Tütüncü

SOTA – Research Centre for Turkish and Arabic World

ISBN: 978-90-6921-014-8

2018

(görsel: Mehmet Tütüncü Facebook sayfası,  bilgi: Mehmet Tütüncü – academia.edu)

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ

1565 yılında 165 parça gemi 40.000 askerden oluşan Osmanlı Donanması, Malta adasını kuşattı. Donanmaya Piyale Paşa, askerleri ise Serdar Mustafa Paşa komuta ediyordu.

Mayıs ayının 18. günü adaya çıkartma başlatan Osmanlı Ordusunun kuşatması dört ay sonra başarısızlıkla sonuçlandı. Aralarında büyük deniz komutanı Turgut Reis’in de bulunduğu 20.000 Türk askeri şehit düştü. Kuşatma Akdeniz tarihinde derin izler bıraktı.

Kuşatmadan hemen sonra Malta kuşatmasını gelecek kuşaklara aktarma için Malta’da Üstad-ı Azam Sarayı inşa edilmiş ve Üstadı azam odası yapılırken kuşatmayı anlatacak resimleri çizmek üzere dönemin ünlü ressamı Matteo Perez d’Aleccio İtalya’dan davet edilmişti. Ressam d’Aleccio taht odasının duvarlarına 12 adet büyük freskler üzerinde kuşatmanın günlük seyrini ve harekatı işlemiştir. Bu freskler gayet doğal ve gerçekçi bir görüş açısıyla, Türklere de layık oldukları onur ve şerefi vererek, kötülemeden ve şeytanlaştırmadan gayet objektif yapılmıştır.

Malta kuşatmasından hemen sonra yapıldıkları için de tarihi belge değerleri yüksektir. Malta kuşatmasının ilk resimli romanı denilebilir. Bu freskler üzerinde Malta ve batıda epeyce çalışma yapılmıştır. Fakat Türkiye’de bu konuda çalışma ise yok denecek kadar azdır. Bu eserde,  Malta’nın fetih girişiminden 450 yıl sonra Matteo Perez d’Aleccio ustanın resimlerinde anlatılan kuşatmayı Türk okuyuculara tanıtmak istedik.

İçindekiler:

-Introduction 4

-Önsöz 5

-Üstad-ı Azam Sarayındaki Matteo Perez d’Aleccio’nun Malta Kuşatması Freskleri 6

-Fresklerin Yerleşimi ve Toplu Görünümü 14-15

-Fresk BİR 18 Mayıs 1565 Türk Ordusunun Malta’ya Gelişi 16

-Fresk İKİ 20 Mayıs 1565 Türklerin Marsascirocco Limanında karaya çıkmaları 18

-Fresk ÜÇ 27 Mayıs 1565 St: Elmo kuşatması 22

-Fresk DÖRT 23 Haziran 1565 St. Elmo kalesinin alınışı 28

-Fresk BEŞ 28 Haziran 1565 St Michel adasının kuşatılması ve bombalanması 30

-Fresk ALTI 5 Temmuz 1565 Küçük yardım’ın gelmesi 34

-Fresk YEDİ 9 Temmuz Alman V Kastilya mevzilerinin ataryalar tarafından bombalanması 36

-Fresk SEKİZ 15 Temmuz Karadan ve Denizden St. Michel Kalesinin bombalanması 38

-Fresk DOKUZ 29 Temmuz 1565 Kastilya Mevzilerine büyük saldırı 42

-Fresk ON Kuşatmanın Genel Görünümü 44

-Fresk ONBİR 7 Eylül 1565’deki Büyük yardımın gelişi 48

-Fresk ONİKİ 13 Eylül 1565 Türklerin Adadan ayrılışı ve kuşatmanın kaldırılması 50

-Walters Gallery Piri Reis Haritası 53

-Topkapı Sarayı 1565 tarihli Malta Kuşatma Planı 54

-Turgut Reis ve Malta Kuşatması ( Cihan Yemişçi) 56

-Kaynakça 63

 

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI