Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Yat Turizminde Holistik Pazarlama Ve Türkiye için Farklılaştırma Stratejileri

Yat Turizminde Holistik Pazarlama Ve Türkiye için Farklılaştırma Stratejileri

Yat Turizminde Holistik Pazarlama Ve Türkiye için Farklılaştırma Stratejileri

Yazar: Derya Atlay Işık

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları

381 Sayfa

ISBN: 9789754413243

2010

(görsel: denizhaber.com.tr, bilgi: deu.edu.tr, denizhaber.com.tr )

Kitap Hakkında

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nce Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanan bu kitap, yat turizmi konusunda Türkiye’nin mevcut durumunu değerlendirmekte ve Türkiye’deki yat limanları ve yat işletmelerini pazarlama yaklaşımı bakış açısıyla ele almaktadır. Çalışmasında farklı araştırma yöntemlerini kullanan Dr. Derya Atlay Işık, yat turizmi alanında yetkili ve uzman olan katılımcılarla çeşitli görüşmelerde bulunmuş ve Türkiye’de faaliyet gösteren yat limanları ve yat işletmeleri örnekleminde saha araştırması gerçekleştirdi.

Kitabın girişinde yat turizminin kuramsal çerçevesi ortaya konularak dünya ve Türkiye’de yat turizminin mevcut durumu ayrıntılarıyla incelendi. Sonrasında holistik pazarlamanın temel unsurlarını oluşturan içsel pazarlama, ilişkisel pazarlama, bütünleşik pazarlama ve sosyal sorumluluk pazarlaması ile farklılaştırma stratejisi konularında ulusal ve uluslararası literatür incelenerek içerik analizleri yapıldı. Kitabın üçüncü bölümü kapsamında Türkiye’den ve yurtdışından yat limanları ve yat işletmelerinin yöneticileri, kamu kuruluşlarından ve yat turizmiyle ilgili çeşitli sivil toplum kuruluşlarından uzman katılımcılarla gerçekleştirilen Delphi çalışmasına, Türkiye’de faaliyet gösteren Mavi Bayraklı yat limanları yöneticileriyle yapılan mülakatlara ve Türkiye’deki yat limanları ve yat işletmelerinin holistik pazarlama yaklaşımı algılamalarının değerlendirildiği saha araştırmasına yer verildi. Saha araştırmasından elde edilen verilerin analizleri sonucunda, yat turizmi işletmelerinin (yat limanları ve yat işletmeleri) holistik pazarlama yaklaşımlarına ilişkin algılamaları değerlendirilmiş, gruplandırılmış ve bu algılamalardaki farklılıklar saptandı. Ayrıca Türkiye’de yat limanları ve yat işletmelerinin farklılaştırma stratejileri değişkenleri değerlendirildi ve araştırma kısıtları hakkında bilgi verildi. Kitabın sonuç bölümünde ise araştırmanın genel bir değerlendirmesi yapılarak araştırmada elde edilen bulgular önceden belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yorumlanarak tartışıldı ve Türkiye’de yat limanları ve yat işletmeleri için farklılaştırma stratejileri önerilerinde bulunuldu. Son olarak ileride yapılacak çalışmalar için öneriler sunuldu. Bu kitap ile yat turizmine ilgi duyan herkesin faydalanabileceği bir kaynak eser kazandırılması hedefleniyor (denizhaber.com).

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI