Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Gücü Ve Güvenliği İncelemeler

Deniz Gücü Ve Güvenliği İncelemeler

Deniz Gücü Ve Güvenliği İncelemeler

Editör: Murat Kağan Kozahan

Milli Savunma Üniversitesi Yayınları

372 Sayfa

ISBN: 978-625-7791-06-9

E-ISBN: 978-625-7791-07-6

2020

(görsel ve bilgi: msu.edu.tr)

İçindekiler:

I. BÖLÜM – STRATEJİK

 1. Türkiye’nin Deniz Hak ve Menfaatlerinin Milli Güç ve Unsurları İle İlişkileri Çerçevesinde, Milli Denizcilik Stratejimizin Temel Esasları Neler Olmalıdır? 7
 2. Karadeniz’e Kıyıdaş Olmayan Devletlerin ve Uluslararası Kuruluşların Karadeniz’e Yönelik Deniz Politikaları ve Stratejileri 37
 3. Günümüzde Rusya Federasyonu’nun Doğu Akdeniz Stratejisinin İncelenmesi ve Türkiye’ye Olası Etkileri 65

II. BÖLÜM – POLİTİK/EKONOMİK/ÇEVRESEL

 1. Rusya-Çin Yakınlaşması ve Çin’in Politikalarına Etkisi 83
 2. Çin’in Kuşak ve Yol Girişiminin Akdeniz ile Türkiye’ye Yönelik Ekonomik Yansımalarının İncelenmesi 105
 3. Çin’in Denizcilik Gücündeki Gelişmelerin Asya Pasifik’teki Rekabete Etkileri 127
 4. Avrupa Birliği’nin Enerji Bağımlılığı Çerçevesinde 21’inci Yüzyıl Doğu Akdeniz ve Karadeniz Politikaları 151
 5. Küresel İklim Değişiklikliği ile Küresel İklim Değişiklikliğine Karşı Alınan Tedbirlerin Türk Deniz Ticaretine ve Türk Donanmasına Etkileri 183

III. BÖLÜM – TEKONOLOJİK

 1. Sualtı Teknolojilerinin 2030-2050 Vizyonu İçerisinde Değerlendirilmesi: İnsansız Sualtı Araçlarının Geleceği ve Askeri Amaçlarla kullanımı 215
 2. İnsansız Suüstü Araçları ve Değişen Deniz Harp Mantığı 251

IV. BÖLÜM – GÜVENLİK VE DENİZ GÜCÜ

 1. Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz’de Güvenlik Politikaları 293
 2. Deniz Güvenliği Kapsamında ISPS Kod Liman Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi 317
 3. Türkiye’de Deniz Ulaştırmasının Tarihsel Gelişimi ve Türk Deniz Gücü Açısından Önemi 339

Bağlantı:

https://msu.edu.tr/img/Deniz_Harp_Enstitusu/deniz_gucu_ve_guvenli%C4%9Fi/deniz_gucu_ve_guvenli%C4%9Fi16_10.pdf

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI