Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

21. Yüzyılda Küresel Türk Deniz Gücü

21. Yüzyılda Küresel Türk Deniz Gücü

21. Yüzyılda Küresel Türk Deniz Gücü

Yazar: İlyas Gülenç

Dönence Akademik Kitaplar Dizisi

156 Sayfa

ISBN: 9789757054948

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 2. Hamur

2011

(görsel: denizlerkitabevi.com, bilgi: kirmizikedi.com, denizlerkitabevi.com)

Kitap Hakkında

Türkiye’nin uzun soluklu stratejiler üreterek, 21. yüzyılın ortalarına doğru yeniden bir küresel aktör olarak ortaya çıkabilmesi için, özellikle yerkürenin dörtte üçünü oluşturan denizlerde ve okyanuslardaki etkinliğini arttırması gerekmektedir. Etkinliğin artırılmasının ise “okyanus” odaklı bir zihniyet dönüşümü ile mümkün olabileceğini tarihi “uzun dönemler” göstermektedir.

Küresel güç değişim zamanının yaşandığı bu onyıllarda, yeni küresel hegemon ve güçlerin belirlenmesinin “hegemonya teorisi” çerçevesinde denizlerde ve özellikle okyanuslarda güçlü olmaya dayanması, Güleç’in bu çalışmasını daha da anlamlı kılmaktadır.

Bu çalışmanın ana hatları ise şu şekilde sıralanabilir:

-Strateji kavramı ve kürsel deniz gücü oluşturmadaki önemi

-Küresel jeopolitik toeriler çerçevesinde denizlerin küresel stratejilerdeki yeri

-Deniz gücü oluşturulmasında tarih, mekan, kültür ve nüfus gibi parametreler

-Küresel deniz gücü oluşturmak için zaruri olan stratejik irade ve stratejik zihniyet kavramlarının etkileri

-Küresel Türk deniz gücü oluşturmak için stratejik planlama önerileri…

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI