Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Türkiye'de Kıyı Alanları Yönetimi Ve Yapılaşması

Türkiye'de Kıyı Alanları Yönetimi Ve Yapılaşması

Türkiye'de Kıyı Alanları Yönetimi Ve Yapılaşması

Yazarlar: Ertuğrul Doğan, Murat Aykaç Erginöz

Arion Yayınevi

188 Sayfa

ISBN: 9789755710587

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak – 1.Hamur

1997

(görsel: oktayaras.com, bilgi: arionyay.com.tr, mkitap.com, oktayaras.com, katalog.istanbul.edu.tr, pandora.com.tr, kitantik.com )

Kitap Hakkında

Kara ile denizi birbirine bağlayan kırılgan bir alan olan kıyı, her zaman insanlar tarafından bir doyumsuzluğun odak noktası olmuştur. Özellikle otuz yıldan beri de bozuk bir kentleşmeye yol açmıştır. Buna paralel olarak, havzalardan taşınımla, limanlardan, turistik ve sanayi tesislerden yayılan atıklar kıyıların kirlenmesine yol açmıştır. Denizci için deniz sonu, insanoğlu için toprağın sonu olan kıyı insanlık tarihinin bir ürünü olup, fiziksel bir alandan ziyade daha çok sosyal bir alandır. Ne yazıktır ki, otuz küsur yıldan beri, insanoğlu kıyıların fiziksel, biyolojik, ekolojik özelliklerine dikkate etmek sureti ile adeta bir yağma ve talan edercesine kıyıların bozulmasına sebep olmuştur. Kentleşme ve sanayileşmenin hızlı oluşu da, kıyı sularının niteliğini ve ekolojik dengesini bozan diğer bir etkendir.

Bu yapıtta Türkiye’deki kıyı alanları yönetimi ve yapılaşması incelenmiştir. İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ertuğrul DOĞAN ve Yük. Mimar- Yazar-Çevirmen Murat Aykaç ERGİNÖZ tarafından yazılan bu yapıt Mimarlar, Çevreciler, Turizmciler, Şehir plancıları, Kıyı Kentleri Belediyeleri, kıyıdan yararlanan, yararlanmayı düşünen ve kullanım sınırlarını belirleyen herkes için aydınlatıcı bir başvuru kitabıdır. Yayıncı olarak ülke kıyılarının korunması ve geliştirilmesinde önemli bir katkıda bulunduğumuz kanısındayız.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin 8.333 kilometreyi aşan kıyısı bulunmaktadır. Kıyı kentlerimiz son yıllarda turizm sektörüne verilen önem ve teşvike paralel olarak hem yerli, hem de yabancı turizm hareketlerine hedef olmakta, turizm canlılığı, hareketini gözle görülür bir biçimde hızlanmış olarak yaşanmaktadır. Yabancı ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sanayileşme ve kentleşmenin yoğunlaşması buna bağlı gelir düzeyinin yükselmesi ile birlikte artan turizm ve dinlenme ihtiyacının karşılanması bakımından kıyılardan yararlanma isteğinin artması, bu yerlerden çok sayıda kişinin yararlanmasını sağlamak, ayrıca tabii servet ve kaynak olarak değerinin korunmasına yönelik önlemlerin alınmasını da beraberinde getirmektedir.

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI