Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Liman İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması - Pazarlama İletişimi

Liman İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması -  Pazarlama İletişimi

Liman İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması - Pazarlama İletişimi

Yazar: Soner Esmer

Detay Yayıncılık

168 Sayfa

ISBN: 978-605-5437-22-0

(görsel: denizhaber.com.tr, bilgi: detayyayin.com.tr)

Özet:

Liman işletmeciliğinin en önemli sorunlarından birisi eğitimli ve nitelikli iş gücü ihtiyacıdır. Lojistik ve denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmek üzere Türkiye’de denizcilik liseleri, lojistik, denizcilikle ve limancılıkla ilgili meslek yüksekokulları, denizcilik fakülteleri ve lojistik ve denizcilikle ilgili lisansüstü programların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Bu kitap, bahsedilen hedef kitleye yönelik olarak liman işletmeciliğinin temel başlıklarını kapsamakta, ayrıca UNCTAD’ın liman pazarlaması konusundaki temel bilgileri özümsemekte ve sektörün ihtiyacına yönelik konuları içermektedir.

İçindekiler:

1. Bölüm: Hizmet Pazarlaması ve Hizmet Kalitesi
– Hizmetin Tanımı
– Hizmetlerin Temel Özellikleri
– Hizmetlerin Sınıflandırılması
– Hizmet Pazarlamasının Farklılıkları
– Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi
– Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Karması
– Hizmet Kalitesi ve Bileşenleri
– Hizmet Sektöründe İlişki Pazarlamasının Önemi

2. Bölüm: Liman Hizmetleri Pazarlaması
– Hizmet Sektöründe Taşımacılığın Yeri ve Önemi
– Liman İşletmeciliği: Temel Kavramlar
– Limanlarda Hizmet Arz ve Talebini Yaratan Taraflar
– Liman Hizmetlerinin Endüstriyel Satın Alma Süreci
– Liman İşletmelerinde Pazarlama Karması
– Limanlarda İlişki Pazarlamasının Önemi
– Liman İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi

3. Bölüm: Türk Limanlarına Yönelik Pazarlama İletişimi Araştırması
– Pazarlama İletişimi ve Önemi
– Türk Limanlarında Pazarlama İletişimi Araştırması: Amaç, Kapsam ve Kısıtlar
–  Araştırma Sonuçları ve Öneriler

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI