Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Odysseia

Odysseia

Odysseia

Yazar: Homeros

Çevirmenler: Azra Erhat, A. Kadir

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları – Hasan Yücel Klasikleri Dizisi

456 Sayfa

ISBN: 978-605-332-105-7

Boyut: 12.5 x 20.5

Karton Kapak – 2.Hamur

2015

İçindekiler:

ÖNSÖZ vii

Odysseia’nın Kuruluşu ix

Odysseia’nın İnsanları xxiii

Masal İle Gerçek xxvii

Odysseus’un Uğrakları xxxv

ODYSSEİA 1

I.Sesleniş – Tanrılar Toplantısı – Athene’nin Öğütleri – Şölen 3

II. İthakelilerin Toplantısı – Telemakhos’un Yola Çıkışı 19

III. Pylos’ta 35

IV. Lakedaimon’da 53

V. Kalypso’nun Mağarası – Odysseus’un Salı 83

VI. Odysseus’un Phaiak İline Gelişi 101

VII. Odysseus Alkinoos’un  Sarayında 113

VIII. Odysseus’un Onuruna Şenlik 125

IX. Odysseus Anlatır – Kikonlar – Lotosyiyenler – Tepegözler 207

X. Aiolos – Laistrygonlar – Kirke 165

XI. Ölüler Ülkesinde 185

XII. Seirenler – Skylla – Kharybdis – Güneş’in Sığırları 207

XIII. Odysseus’un Phaiaklar İlinden Ayrılması – İthake’ye Varışı 221

XIV. Odysseus’un Eumaios’la Konuşması 235

XV. Telemakhos’un Eumaios’un Kulübesine Gelişi 253

XVI. Telemakhos’un Babasını Tanıması 271

XVII. Telemakhos’un Kente Dönüşü 287

XVIII: Odysseus’un İros’la Güreşi 307

XIX. Odysseus’la Penelopeia’nın Görüşmesi – Ayak Yıkama Sahnesi 321

XX. Tanrıdan İşmarlar 341

XXI. Odysseus’un Oku 355

XXII. Taliplerin Öldürülmesi 369

XXIII. Odysseus’la Penelopeia’nın Kavuşması 385

XXIV. Ölüler Ülkesi – Son 397

EKLER 415

Kronolojik Sıraya Göre Odysseus’un Yolculuğu ve Serüvenleri 417

Odysseia’da Geçen Adlar 419

Odysseia Çevirisinde Kullanılan Başlıca Metin ve Çeviriler 439

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI