Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Nuh Kitabı

Nuh Kitabı

Nuh Kitabı

Editör: Emine Gürsoy Naskali

Kitabevi Yayınları

273 Sayfa

ISBN: 9786055397777

Boyut: 13.5 x 21.0

Karton Kapak

2013

(görsel: hepsiburada.com, bilgi: arkeolojisanat.com, kitabeviyayinlari.com)

Kitap Hakkında

Bu kitap Nuh peygamber hakkında kültürümüzdeki kayıtları derlemeyi amaçlamıştır.

Nuh peygamberden Kuran-ı Kerim’de, hadislerde, kısasi’l-enbiyalarda, fütüvvetnamelerde, tarih metinlerinde söz edilir, şecereler Nuh peygambere dayandırılır. Nuh peygamberle ilgili İslami rivayetler ve ayrıntılar israiliyat metinlerinde kayıtlıdır.

İslam dini Nuh’u peygamber kabul eder, halbuki Musevilik ve Hristiyanlıkta Nuh saygın bir ihtiyar adamdır, peygamber değildir. Türkçede bir insanın inatçı olduğunu, fikrinden caydırılamadığını ifade etmek üzere Nuh diyor Peygamber demiyor tabiri kullanılır. Niçin burada ismi verilen peygamber Nuh’tur da başka bir peygamber değildir? Bunun açıklamasını Müslümanların Nuh’u peygamber kabul etmesine, buna karşılık Musevilik ve Hristiyanlıkta Nuh’un peygamber sayılmamasına bağlamak gerekir.

Musevilik öncesine ve çok tanrılı dinler dönemine ait metinlerde de Nuh ve Tufan hikayesi anlatılmaktadır: Bir Sümer destanı olan Gılgamış destanı Musevilik öncesine, çok tanrılı dinler dönemine aittir. Gılgamış destanı; Nuh ve Tufan hikayesini anlatır. Gılgamış ve Nuh aynı olayın farklı dönem ve isimdeki kahramanlarıdır.

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI