Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Liman Modelleme Ve Seyir: Optimizasyon Tekniklerinin Uygulanması

Liman Modelleme Ve Seyir: Optimizasyon Tekniklerinin Uygulanması

Liman Modelleme Ve Seyir: Optimizasyon Tekniklerinin Uygulanması

Yazar: Burak Köseoğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları

xxi +391 Sayfa

ISBN: 9786058439603

2015

(görsel: deu.edu.tr, bilgi: deu.edu.tr, istanbul.edu.tr, denizhaber.com)

Kitap Hakkında

Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu’nun doktora tezinden yayınlanan çalışmanın amacı liman modelleme ve liman sahasında seyir fonksiyonuna ilişkin olarak optimizasyon tekniklerinin uygulanması ile elde edilecek bulgular ışığında keşifsel araştırmalarla sürecin değişkenlerinin belirlenmesi ve tanımlayıcı bir araştırma ile değişkenlere ilişkin uygulayıcıların algılarının karşılaştırmalı analizlerinin gerçekleştirilmesidir.

Dünyada liman sahalarında gemi seyri sırasında meydana gelmiş kazaların raporlarının içerik analizleri yapılarak optimizasyon teknikleri uygulamaları gerçekleştirilmiş ve bulgular uzman görüşlerine sunulmuştur. Elde edilen verilerin seyir fonksiyonunun uygulayıcıları tarafından test edilebilmesi amacıyla bir saha araştırması planlanmış ve önceki aşamalarda belirlenen değişkenler ile veri toplama aracı olarak anket formu oluşturulmuştur.

Çalışmanın evreni olarak uzakyol kaptanları belirlenmiş, kolayda ve yargısal örnekleme yöntemi ile seçilen Türkiye kıyılarında seyir yapan uzakyol gemi kaptanlarına saha araştırması uygulanmış ve karşılaştırmalı analizler gerçekleştirilmiştir.

Kitabı ile ilgili olarak bir açıklama yapan Uzakyol Kaptanı Dr. Burak Köseoğlu, “Bu çalışma ile dünyada son yıllarda önemi artan liman modellemesi, planlaması ve tasarımında kullanılan yöntemler ile liman sahasındaki gemi kazalarını etkileyen değişkenlerin tespiti gerçekleştirilmiş olup bu değişkenler ışığında uzmanların ve gemi kaptanlarının görüşleri ile birlikte gemi manevraları üzerindeki etkileri ile ilişkilendirilmesi amacıyla veri madenciliği ve optimizasyon tekniklerinin kullanımının gerçekleştirilmesi ve bir kaynak eser olarak sunulması hedeflenmiştir” dedi.

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI