Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Denizde İşlenen Suçlar

Denizde İşlenen Suçlar

Denizde İşlenen Suçlar

Yazar: Hakan Selim Canca

Seçkin Yayıncılık

307 Sayfa

ISBN: 9789750219368

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2012

(görsel: legalkitabevi.com, bilgi: seckin.com.tr)

Kitap Hakkında

Bu çalışmada denizde işlenen suçlar, uluslararası hukuk prensipleri çerçevesinde incelenerek; bu suçlara uluslararası toplumun yaklaşımı, devletlerin denizlerdeki yetki düzeni, bayrak, kıyı ve liman devleti yetkileri ve suçlara ilişkin düzenlemeler kapsamında ele alınmış; mevcut hukuksal ve yönetimsel çerçevenin denizde suç işlenmesinin önlenmesi bağlamındaki yeterliliği incelenmiştir.

Bu çerçevede, denizlerde işlenen suçlara ilişkin olarak devletlerin müdahale ve düzenleme yetenekleri ile ilgili hususları ortaya koymak maksadıyla; deniz hukukunun gelişim süreci çerçevesinde denizlerde yetki paylaşımına ilişkin hukuki düzenlemeler ile devletlerin gemiler üzerindeki yetkilerine ilişkin hususlara değinilmiştir. Mavi Marmara olayı, devletlerin gemilere müdahale yetkileri bağlamında ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Denizlerde işlenen suçlar, tarihi süreçte değerlendirilerek bu suçların kapsam ve nitelikleri incelenmiştir. Özellikle 2001 yılında Dünya Ticaret Merkezine düzenlenen saldırılardan sonra tüm dünyada önemli bir sorun olarak gündeme yerleşen terör suçu, denizlerde işlenen şekliyle ele alınarak, denizde işlenen haydutluk ve silahlı soygun eylemlerine birçok boyutu ile değinilmiştir.

Denizlerde işlenen suçların kapsamı ve bu suçlara ilişkin düzenlemelerin karmaşık yapısı, devletler ile uluslararası kuruluşlar, diğer devletler, şirketler ve kişiler arasında problemler oluşmasına neden olmaktadır.

Çalışmanın, denizlerde işlenen suçların kapsamı ve niteliği, bu suçlara ilişkin hukuksal çerçeve, yetki dengeleri, uluslararası işbirliğinin önemi ve denizlerdeki özgürlükler ile kısıtlamalar arasında tesis edilmesi gereken dengenin öneminin ortaya konulması gibi konulara, ışık tutması amaçlanmıştır. Bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen okurların yararlanabileceği güncel, kapsamlı bir kaynaktır.

Kitabın Konu Başlıkları:

– Denizlerdeki Yetki Düzeni

– Denizde İşlenen Suçların Kapsam ve Nitelikleri

– Denizde Suç İşlenmesinin Önlenmesine Yönelik Düzenlemeler

– Denizde İşlenen Suçlarda Uygulanan Uluslararası Hukuk Prensipleri

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI