Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü

Ortak Çalışma Eseri

Seyir, Hidrografi Ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Yayınları

85 Sayfa

ISBN: 975-409-195-1

Boyut: 17.0 x 24.0

2006

(görsel ve bilgi: denizlerkitabevi.com)

Kitap Hakkında

“Uluslararası Denizcilik Örgütü`nün (IMO) 4-20 Ekim 1972 tarihleri arasında Londra`da düzenlediği konferansta kabul edilen 1972 tarihli Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü, 15 Temmuz 1977 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulu`nun 7/14561 sayılı kararıyla onaylanmış ve 16273 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmıştır.

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü, 19 Kasım 1983, 1 Haziran 1989, 19 Nisan 1991, 4 Kasım 1995 ve 29 Kasım 2003 tarihlerinde yürürlüğe giren değişiklikleri içermektedir.”

“Kitapta, tüzükteki bazı maddelerle ilgili açıklayıcı resimler ve şekiller eklenmiştir. Tüzüğün Türkçe metni ile birlikte İngilizce metni de verilmiştir. Kullanımda herhangi bir tereddüte düşüldüğünde İngilizce metne bakılmalıdır.”

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI