Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Yolu ile Uluslararası Eşya Taşımalarında - Taşıyıcının Sorumluluğu ve Deniz Sigortaları (Yük, Tekne ve P&I Kulüp Sigortaları)

Deniz Yolu ile Uluslararası Eşya Taşımalarında - Taşıyıcının Sorumluluğu ve Deniz Sigortaları (Yük, Tekne ve P&I Kulüp Sigortaları)

Deniz Yolu ile Uluslararası Eşya Taşımalarında - Taşıyıcının Sorumluluğu ve Deniz Sigortaları (Yük, Tekne ve P&I Kulüp Sigortaları)

Yazar: Hikmet Cem Congar

Seçkin Yayıncılık

360 Sayfa

ISBN: 9789750276057

Boyut: 16.0 x 24.0

Karton Kapak

2022

(görsel ve bilgi: seckin.com.tr)

Kitap Hakkında

Taşıma ve Sigorta Hukuku Serisinin ikinci kitabı olan “Denizyolu ile Uluslararası Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu ve Deniz Sigortaları (Yük, Tekne ve P&I Kulüp Sigortaları)'” isimli bu eserde; Deniz Ticareti Hukukuna İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler ve Türk Ticaret Kanunu’nun 5.Kitabı olan Deniz Ticareti kapsamında taşıyıcının sorumluluğu ile İngiliz Deniz Sigortaları Piyasalarına göre yük, tekne ve kulüp sigortaları geniş ve ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Deniz Ticareti Hukuku ve Sigortalarının köklü uluslararası niteliği nedeniyle, tüm alanlardan öğrenci ve profesyonellerin rahatlıkla yararlanması amacıyla sade bir dille hazırlanan kitap; uluslararası hukuk, denizcilik ve sigorta alanlarında uzmanlaşmak isteyen herkesin yararlanabileceği ve farklı açılımlar yakalayabileceği temel bir kaynak olacaktır.

İçindekiler

Önsöz  7

Kısaltmalar  17
Giriş  19
BİRİNCİ BÖLÜM – DENİZ TAŞIMACILIĞININ ÖZELLİKLERİ VE İLGİLİ TERİMLER
I. DENİZ TAŞIMACILIĞININ ÖZELLİKLERİ VE İLGİLİ TERİMLER  23
A. Deniz Taşımacılığının Tanımı ve Önemi  23
B. Deniz Taşımacılığının Genel Taşımacılıktaki Yeri  26
C. Deniz Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi ve Geçmişi  28
D. Deniz Taşımacılığında Temel Kavramlar  29
1. Gemi  29
2. Gemi Tonajları  35
3. Geminin Kimlik Bilgileri ve Belgeleri  38
4. Kaptan ve Gemi Adamları  42
5. Deniz Yolu ile Taşınan Yük  45
6. Liman  49
E. Deniz Taşımacılığının Çeşitleri  52
1. İç Taşımacılık  52
2. Dış Taşımacılık  52
3. Transit Taşımacılık  53
4. Yabancı Limanlar Arası Taşımacılık  54
5. Uluslararası Taşımacılık  54
6. Düzenli Hat Taşımacılığı  54
7. Düzensiz Hat Taşımacılığı  57
8. Konteyner Taşımacılığı  59
9. Kuru Yük Taşımacılığı  60
10. Sıvı Yük Taşımacılığı  61
11. Karma Taşımacılık  63
12. Ro-Ro Taşımacılığı  64
F. Deniz Taşımacılığında Taraflar  65
G. Deniz Taşımacılığında Uluslararası Kuruluşlar  69
H. Uluslararası Denizcilik Sigortaları Marketi Londra Sigorta ve Reasürans Piyasaları Lloyd’s  72
İKİNCİ BÖLÜM – DENİZ TAŞIMACILIĞINDA ULUSLARARASI HUKUK DÜZENLEMELERİ
I. DENİZ TAŞIMACILIĞINDA ULUSLARARASI HUKUK DÜZENLEMELERİ  75
A. La Haye Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu  75
1. Taşıyanın Eşyanın Kayıp ve Hasarından Doğan Sorumluluğu  81
2. Taşıyanın Sevk ve İdare Kusuru Nedeniyle Sorumluluğu  88
3. Taşıyanın Yangın Halinde Ortaya Çıkan Sorumluluğu  89
4. Taşıyanın Rotadan Sapma Halinde Ortaya Çıkan Sorumluluğu  90
5. La Haye Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulması  91
B. Hamburg Kuralları  93
1. Hamburg Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu  98
2. Eşyanın Kayıp ve Hasarından Dolayı Sorumluluğu  100
3. Eşyanın Geç Teslim Edilmesinden Dolayı Sorumluluğu  102
4. Taşıma Sözleşmesine Göre Akdi Taşıyan ve Fiilen Taşıyan Ayırımı  105
C. Brüksel Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu  107
1. Visby Kuralları  108
2. SDR Protokolü  114
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – DENİZ TAŞIMACILIĞI SİGORTALARINA GENEL BAKIŞ
I. DENİZ TAŞIMACILIĞI SİGORTALARINA GENEL BAKIŞ  119
A. Deniz Taşımacılığı Sigortalarının Tarihsel Gelişimi  119
B. Risk, Muhatara ve Tehlike Kavramları  123
1. Deniz Sigortalarında Riziko Kavramı  127
2. Deniz Sigortaları Açısından Deniz Tehlikeleri  130
C. Deniz Taşımacılığında Görülen Riziko Türleri  131
1. Doğal Rizikolar  133
a. Batma  134
b. Çatma  136
c. Deprem, Yanardağ, Yıldırım  138
d. Ağır ve Olağandışı Hava Şartları  139
e. Mercanlar  141
f. Büyük Balıklar  142
g. Buz  143
h. Yangın ve Patlama  143
ı. Karaya Oturma ve Karaya Vurma  145
i. Gaiplik  145
j. Fırtına  147
k. Gemi Kazanının Patlaması, Şaft Kırılması, Gizli Teknik Kusurların Varlığı  147
2. Gemi Adamlarının Eylemlerinden Doğan Rizikolar  149
a. Gemiden Denize Mal Atma  149
b. Rotadan Sapma ve Sefer Değişikliği  150
c. Kaptan, Pilot ve Gemi Adamlarının Kusuru  150
d. Baratarya  151
3. Üçüncü Şahısların Eylemlerinden Doğan Rizikolar  152
a. Hırsızlık  152
b. Deniz Korsanlığı  153
c. Politik Riskler  157
d. Savaş ve Grev Riskleri  159
D. Taşıma Sözleşmeleri  163
1. Konişmento (Bill of Lading, B/L, BOL)  164
2. Kırkambar Sözleşmesi  166
3. Çarter Sözleşmesi  167
E. Deniz Sigorta Sözleşmesi ve Poliçe  168
1. Sigorta Sözleşmesinin Temel Kavramları ve Tarafları  169
F. Deniz Taşımacılığı Sigorta Çeşitleri  171
1. Navlun Sigortaları  172
2. Tekne Sigortaları  172
3. Yük Sigortaları  172
4. Sorumluluk Sigortaları  173
4. Kıymet Sigortaları  174
5. Tekne Yapım Sigortaları  174
G. Deniz Sigortası Poliçe Çeşitleri  174
1. Filo Poliçeleri  174
2. Sefer Poliçeleri  175
3. Süre Poliçeleri  175
4. Geçici Poliçeler  175
5. Abonman Poliçeler  175
6. İnşaat Poliçeleri  176
H. Sigorta Teminatı Altına Alınan Hasarlar  176
1. Tam Zıya  176
a. Gerçek Tam Zıya  176
b. Hükmi Tam Zıya  177
c. Tam Zıya Tazminatının Tespit Edilmesi  179
2. Avarya  179
a. Müşterek Avarya  179
b. Özel Avarya  184
c. Avarya Tazminatının Tespit Edilmesi  185
3. Kurtarma ve Yardım Masrafları  186
4. Yargılama Masrafları  190
5. Çatışma Masrafları  192
6. Muafiyetler  197
a. Tenzili Muafiyet  198
b. Entegral Muafiyet  198
c. Ek Tenzili Muafiyet  199
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – DENİZYOLU İLE TAŞINAN YÜKE DAİR SİGORTALAR
I. DENİZYOLU İLE TAŞINAN YÜKE DAİR SİGORTALAR  201
A. Denizyolu ile Taşınan Yükün ve Yük Sigortalarının Kapsamı  201
1. Taşıma Ücreti  201
2. Taşınan Yükün Fatura Bedeli  211
3. Beklenen Kâr  212
4. Sigorta Ücreti  213
5. Gümrük Masrafları  213
6. Grev Masrafları  213
B. Taşınan Yükün Sigorta Poliçesinin Genel Unsurları  214
1. Yük Sigorta Poliçesinin Teminatı Kapsamında Olan Rizikolar  215
a. Karaya Oturma  216
b. Yangın  217
c. Patlama  219
d. Fırtına  219
e. Geminin Batması, Karaya Vurması veya Karaya Oturması  220
f. Geminin Kaybolması veya Gaiplik  221
g. Denize Mal Atma  223
h. Baratarya  224
ı. Geminin Çatması veya Denizde Bir Nesneye Çarpması  224
i. Yükün Gemiye Yüklenmesi veya Boşaltılması Sırasındaki Rizikolar  226
j. Deniz Kaza ve Tehlikeleri  226
2. Yük Sigorta Poliçesinin Teminatı Kapsamında Olmayan Rizikolar  227
a. Deniz Korsanlığı  227
b. Savaş Rizikoları  228
c. İç Savaş, Askeri Darbe, İsyan ve Ülke İçi Karışıklıklar  228
d. Savaş Niteliğindeki Rizikolar  229
e. Geminin Zapt Edilmesi veya Müsadere Edilmesi  229
f. Yağma  229
g. Hapis ve Tutuklamadan Doğan Zararlar  229
h. Gecikmeden Doğan Zararlar  230
ı. Poliçede Teminat Altına Alınmayan Diğer Rizikolar  231
C. Yük Sigortalarındaki Diğer Konular  232
1. Sigortanın Tarihi ve Bildirilmesi Gerekli Olan Gemi  232
2. Sigorta Teminatının Geçerlilik Süresi  232
3. Bırakma  232
D. Yükün Sigorta Poliçesinde Yer Alan Özel Şartlar  233
1. Yerli Yük Klozu  234
2. Londra Sigortacılar Birliği Klozu  235
3. Geniş Kapsamlı Teminat Klozu  235
4. Dar Kapsamlı Teminat Klozu  236
5. Sıvı Dökme Yüke Dair Teminatlar  237
6. Yükün Tamamen Kaybolması Halindeki Teminat  238
E. Gemi ile Taşınan Yükün Nitelik ve Cinsi, Paketleme ve İstifleme Şartları  238
F. Yük Sigortalarında Sigorta Primine Etki Eden Faktörler  245
1. Geminin Yaşı  246
2. Geminin Yüke Elverişli Olması  247
3. Geminin Klası  250
4. Geminin Tonajı  250
5. Geminin Bayrağı  251
6. Taşıma Sözleşmesinin Varlığı  252
7. Geminin Sefer Süresi ve Sefer Bölgesi  254
8. Sigortalının Sigorta Geçmişi  254

BEŞİNCİ BÖLÜM – TEKNE VE KULÜP SİGORTALARI

I. TEKNE VE KULÜP SİGORTALARI 255

A. Tekne Sigortası 255

1. Tekne Sigortasının Özellikleri (Joint Hull Committee JHC– Birleşik Tekne Komitesi) 255

2. Tekne Sigortasının Şartları 256

3. Tekne Sigortasının Unsurları ve Kapsamı 259

4. Tekne ve Makine Sigortası Türleri 260

5. Tekne Klozları Çeşitleri 261

B. P&I ve Tekne Sigortası Arasındaki Farklar ve Sınırları 263

1. Tekne ve Makine Sigortalarında Geminin Elverişliliği 264

2. Klas Zorunluluğu 265

3. Tekne Sigorta Priminin Belirlenmesinde Deniz Kaza Tür ve Nedenleri 267

C. Tekne Sigortasında Poliçe Teminatı Kapsamında Olan Rizikolar 269

1. İngiliz Tekne Klozlarında Düzenlenen Rizikolar 269

a. Karaya Oturma 269

b. Batma 272

c. Çatma 272

d. Yangın ve Patlama 274

e. Deprem, Volkanik Patlama ve Yıldırım Düşmesi 275

f. Deniz Kirliliği Tehlikesi 275

g. Gemi Adamlarının Üçüncü Kişilere Verdiği Zararlar 276

h. Hususi ve Müşterek Avarya 276

ı. Teminat Kapsamında Kalan Diğer Rizikolar 280

D. Tekne Sigortasında Poliçe Teminatı Kapsamında Olmayan Rizikolar 281

1. Gecikmeden Doğan Zararlar 281

2. Geminin Olağan Aşınması ve Yıpranmasından Kaynaklanan Zararlar 281

3. Geminin Denize ve Yola Uygun Olmamasından Doğan Zararlar 282

4. Sigortalının Kasıtlı veya İhmali Hareket ve Eylemlerinden Doğan Zararlar 282

5. Sigorta Poliçesinde Özel Olarak Teminat Kapsamı Dışında Tutulan Zararlar 283

E. Kulüp Sigortası (P&I) 283

1. Kulübün Yapısı, İşleyişi ve Faaliyetleri 284

2. Kulüp Çeşitleri 288

3. Üyelerin Kulübe Giriş Prosedürü 290

4. Kulüp Sigortasının Hukuki Niteliği 291

5. Kulüp Sigortasında Kayıp Önleme Prosedürü (Loss Prevention) 292

6. Kulüp Tavsiyeleri ve Kılavuzları 293

7. Talep / Hasar İhbar Süreci ve Yönetimi (Claims Handling) 295

8. P&I Sörveyi (P&I Survey) 297

9. P&I Hasar Talepleri Analizi 297

10. Gemilerin Teknik Özelliklerine Göre Karşılaştıkları Hasarlar ve Talepler 299

11. Kulüp Sigorta Poliçesi Teminat Kapsamındaki Rizikolar 300

a. Hastalık, Yaralanma ve Ölüm 300

b. Çatma Teminatı 303

c. Yükle İlgili Teminatlar 304

F. Önemli Hasar Tipleri 306

1. Yük Hasarları 306

2. Personel Yaralanmaları, Ölüm ve Hastalık 307

3. Kirlilik 308

4. Seyir Hasarları 309

5. Gemide Can Kaybı, Bedeni Yaralanma ve Hastalanma 311

6. Rotadan Sapma Masrafları 313

7. Cezalar 314

8. Hayat Kurtarma 315

9. Müşterek Avarya İştiraki 320

10. Dava ve Say Masrafları 321

11. Enkaz Kaldırma Masrafları 323

12. Omnibus Kuralı 324

13. Grev Rizikoları 325

14. Savaş Rizikoları 326

15. Navlun Rizikoları 327

16. Koruma 327

17. Tazmin 328

18. Kulüp Sigorta Poliçesi Teminat Kapsamında Olmayan Rizikolar 329

G. P&I Hasarlarının Ülkeler Çapında Analizi 329

1. Zarar Gören Üçüncü Kişilerin Doğrudan Dava Açması 330

2. Kulüp Sigortasının Sona Ermesi ve Zamanaşımı 332

-Deniz Taşıma Hukuku Ve Sigortaları Denizyolu Taşımacılığında Deniz Sigortaları Çerçevesinde Tekne ve Kulüp (P&I) Sigortaları Özet 337

-Sonuç ve Öneriler 339

-Kaynakça 351

-Kavram Dizini 359

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI