Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

Deniz Ticareti Hukuku - Cilt I

Deniz Ticareti Hukuku - Cilt I

Deniz Ticareti Hukuku - Cilt I

Yazar: Mertol Can

İmaj Yayınevi

298 Sayfa

ISBN: 975-7852-66-X

Boyut: 16.0 x 24.0

2003

(görsel ve bilgi: imajyayinevi.com)

Kitap Hakkında

Ticaret Kanununun Dördüncü Kitabında “Deniz Ticareti” başlığı altında, deniz yolu ile yapılan taşıma işleri dolayısıyla aktedilen navlun sözleşmeleri ile deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesi dışında, gemi ve türleri ile onun üzerindeki aynî haklar; satılanın deniz yolu ile naklinin söz konusu oluğu bazı satım akdi türleri; deniz kazaları; denizde kurtarma ve yardım gibi farklı mahiyetteki özel hukuk ilişkileri bir arada düzenlenmiştir.

Ancak, belirtmek gerekir ki, Ticaret Kanununun “Deniz ticareti” kitabında sevkedilen hükümler arasında kamu hukuku karakterli hükümler de mevcuttur. Yeni Medeni Kanun değişikliklerine göre gözden geçirilerek yenilenen kitabın 2003 baskısı okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

 

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI