Denizci Kitaplığı

Türk Denizciliğinin Belleği

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Denizde Kurtarma Hizmetleri

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Denizde Kurtarma Hizmetleri

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Denizde Kurtarma Hizmetleri

Yazar: Nazlı Selek

On İki Levha Yayıncılık

146 Sayfa

ISBN: 978-605-152-219-7

Boyut: 16.5 x 23.5

Amerikan Cilt – 1. Hamur

2015

(görsel: onikilevha.com.tr, bilgi: onikilevha.com.tr, hukukmarket.com)

Kitap Hakkında

Çalışma, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, kurtarmaya ilişkin hükümlerinin, 1989 Kurtarma Konvansiyonu’nun tamamının iktibası suretiyle hazırlanmış olması sebebiyle, bu yeni hükümler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmayı yaparken, çoğunlukla İngiliz hukuku uygulaması ve akademik çalışmalardan yararlanılmış, Türk hukukundaki uygulamalar ile karşılaştırmalar yapılmıştır. İngiliz hukuku uygulaması, kurtarma ile ilgili olarak uluslararası sularda ve dünya denizlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde çoğunlukla LOF tip sözleşmelerin imzalanması ve bu sözleşmelerde de İngiliz hukuku ve İngiltere de tahkim maddelerinin bulunması sebebiyle, uyuşmazlıkların büyük çoğunluğunun İngiliz hukukuna göre çözümleniyor olması, TTK’na yeni giren bazı hükümlerin yorumlanmasında yol gösterici ve fikir verici olması açısından incelenmiştir.
(Önsöz’den)

Konu Başlıkları:

– Giriş
1. Tarihsel Gelişim
2. Kurtarmanın Tanımı, Konusu ve Unsurları
3. Kurtaranın Hakları
4. Kurtarma Faaliyetinden Doğan Yükümlülükler
5. İnsan Kurtarma
6. 1989 Kurtarma Konvansiyonu ile İlgili Değişiklik Çalışmaları
7. Sonuç ve Öneriler
– Kaynakça

Yorumlar

İlk Yorumu Ekle

DENİZCİ KİTAPLIĞI